Tema

Den här sida är för dig som möter tonårsföräldrar och vill göra en insats med utgångspunkt i handboken Tonårsparlören.

Arbeta med Tonårsparlören

Tonårsparlören är en handbok med fakta och tips för att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och deras barn.

Inför valborg postas boken till föräldrar och målsmän med barn som fyller 14 år under året. Boken finns också digitalt på tonarsparlören.se, på svenska och engelska, samt som ljudbok på Spotify.

Du kan beställa ett tryckt exemplar av boken i IQs webbshop.

Du som arbetar förebyggande vet vilka aktiviteter som brukar fungera i din region. Vi på IQ vill hjälpa till om vi kan. Därför har vi satt ihop ett kit med material som kan vara till hjälp och stöd för föräldrar i att stötta sina barn.

Materialbanken – att ladda ner

Här finns bland annat powerpoint presentation om Tonårsparlören, brevmall, förslag på upplägg och samtalsledning för och ett quiz om tonåringar och alkohol.

Filmen Tonårsparlören – the movie

Nu finns även filmen Tonårsparlören – the movie utifrån delar av boken.

Här kan du se filmen (svensk text, 11 minuter)
Filmen med engelska undertexter

Korta avsnitt

För att enkelt kunna använda filmen finns den även i korta avsnitt utifrån olika avsnitt i boken: förhöret, utgång, dagen efter, föräldrafritt och telefonsamtal.

Här hittar du de olika klippen. 

Behöver du nedladdningsbara versioner av filmerna eller en samtalshandledning som utgår från filmen? De finns här.

Broschyr ”Alkohol och tonåringar”

Möter du föräldrar med mindre erfarenhet av den svenska alkoholkulturen? I broschyren Alkohol och tonåringar finns information om alkoholens roll i Sverige, alkohol och unga och tips för att få mer stöd.

Broschyren finns på lätt svenska och på fem andra språk: arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska. Den finns också som ljudfil på somaliska.

Materialbanken – att ladda ner
Du hittar allt material som rör broschyren för nedladdning på materialsidan. Här finns printvänliga versioner, presentation och samtalsguide för träffar med föräldrar.

Du hittar också tryckfiler, om du vill trycka en egen upplaga av broschyren (vi rekommenderar obestruket papper, 170 g).

Affischer, flyers och annonser

Vill du ha flyers med tips från Tonårsparlören eller färdiga annonser till kommunens hemsida? Här hittar du olika informationsmaterial för tryck eller digitala plattformar.

Tips! Skicka vidare till kommunikatören i din kommun eller verksamhet.