Tips egna insatser

Har du en idé eller lust att göra en insats där du bor? Det finns många sätt att förebygga problem med alkohol - och en insats behöver inte vara stor för att göra stor skillnad. Här är några tips.

5 tips för att komma igång:

1. Hämta inspiration från andra

Inspireras av smarta insatser i vår idébank. Du kanske också har personer i din omgivning med erfarenheter och tips? Kom ihåg – en insats behöver inte vara stor för att vara viktig.

2. Formulera tydligt vad du/ni vill göra

Ju tydligare bild du/ni har av vad ni vill göra, desto bättre. Fundera på: 

  • Varför behövs insatsen?
    Vad kan insatsen bidra till eller lösa?
  • För vem är insatsen?
    Tänk hellre ”Elever i årskurs 6 på Ekskolan ” än ”Unga på stan”. Med en avgränsad målgrupp blir insatsen oftast mer effektiv. 
  • Vilka ska genomföra insatsen?
    Vilka är med och vem gör vad? Är det tydligt från början, blir arbetet både smidigare och roligare.

3. Engagera fler
Att fler kan göra mer, stämmer nästan alltid. Och tillsammans med andra blir det ofta roligare. Vilka i din närhet känner målgruppen? Kan andra bidra till eller sponsra insatsen?

4. Involvera målgruppen

Vad behöver och uppskattar de du vill göra insatsen för? Det vet målgruppen bäst själv. Ju mer målgruppen involveras, desto bättre.

5. Sätt tydliga mål 

Med tydliga mål är det lättare att både planera och utvärdera insatser. Mål kan vara kvalitativa (t.ex. positiva reaktioner) eller kvantitativa (t.ex. antal deltagare). Pågår insatsen under lång tid? Sätt delmål för att stämma av och fira framgångar.

 Vanliga frågor

Jag har en idé - kan IQ sponsra den ekonomiskt?

Vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra projekt ekonomiskt, men vi hjälper gärna till som bollplank eller med tips på vem du kan kontakta för hjälp där du bor. 

Till vem vänder jag mig med frågor om initiativ och projekt där jag bor? 

I nästan alla kommuner finns en person som samordnar alkoholförebyggande insatser och som har koll på lokala behov, vad som görs idag och om vem som skulle kunna stötta den insats som du vill göra. Enklaste är att ringa till kommunens växel och be om kontakt till rätt person.

Ett tips är också att kontakta personer i det sammanhang du vill starta initiativet i - t.ex. skolan eller idrottsföreningen.

Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss på IQ för att bolla en idé eller få förslag på vem du kan kontakta där du bor. Mejla till info@iq.se.