Page 5 - PhoneView Manual
P. 5
Att skapa en inkluderande studentmiljö och en smartare alkoholkultur är
både ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete. Det  nns insatser ni kan göra snabbt och enkelt, annat tar längre tid och kräver en större insats. För att nå framgång är det viktigt att även sätta mål som sträcker sig längre än det egna uppdraget.
Tillsammans med nationer och kårer från landets olika håll har Sveriges före- nade studentkårer och IQ arbetat fram metoder, tips, övningar, förslag och festknep och samlat det i den här boken. Här hittar ni inspiration till fester av alla dess slag, allt ifrån sittningar och mingel till mottagning av nya studenter, klubbar och pubar. Använd den här metodhandboken som inspiration när ni utvecklar era arrangemang så att de inte kretsar kring alkohol och samtidigt är roligare för  er.
Boken kan läsas från början till slut, eller så bläddrar du direkt till ett kapitel som intresserar dig. Tipsen i boken måste inte genomföras i någon särskild ordning. Utgå ifrån er egen verklighet och plocka det som passar er. I bokens inledande kapitel kan ni inspireras att tänka nytt och våga skapa förändring. Och att tänka långsiktigt från början.
Den andra halvan av boken fokuserar på olika typer av arrangemang och ger exempel på framsteg ni kan göra oavsett om ni vill göra en liten, mellan eller stor förändring. Välj själva hur stort steg ni vill ta.
Lycka till!
7


   3   4   5   6   7