Page 4 - PhoneView Manual
P. 4
Det  nns minst lika många anledningar att ordna en fest som det  nns antal studenter. Fester,  randen och högtidliga evenemang kan vara en viktig och betydande del av studietiden.
Som klubbmästare, pubchef, kårordförande, kurator, studiesocialt ansvarig, sexmästare, eller nolle-general, för att nämna några exempel, är du en av
dem som är med och formar de sociala sammanhangen för era studenter.
Du har inte bara ett ansvar för att det du arrangerar ska bli så lyckat och uppskattat som möjligt, du är också ansvarig för att alla studenter ska känna sig välkomna och inkluderade. Det är ett viktigt och spännande uppdrag. Som aktiv i kåren eller nationen arbetar du för era medlemmars bästa.
Att göra fester som är roliga för alla gäster gör er attraktiva för alla era med- lemmar, aktiva och förtroendevalda. Det  nns många studenter som väljer att inte delta i sammanhang där de upplever att det  nns förväntningar att dricka alkohol. En riktigt bra fest håller oavsett om drycker med och utan alkohol  nns med för att skapa stämning.
6


   2   3   4   5   6