Tema

Det här är en materialsida för dig som möter tonårsföräldrar och vill göra en insats med utgångspunkt i handboken Tonårsparlören.

Arbeta med Tonårsparlören

Tonårsparlören är en handbok med fakta och tips som syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och deras barn.

Veckan före valborg postas boken till föräldrar med barn som fyller 14 år under året. Boken kan också hämtas gratis i Systembolagets butiker och som webbversion och ljudbok på  tonarsparloren.se.

Tillsammans stöttar vi föräldrar

Du som arbetar förebyggande vet bäst själv vilka aktiviteter som brukar fungera i din region. Men vi vill hjälpa till om vi kan. Därför har vi satt ihop ett kit med saker som kan vara till nytta för att stötta föräldrar i att stötta sina barn.

Inspireras av andras insatser

Runt om i landet görs många smarta insatser för att stärka föräldrar och för att färre ungdomar ska fara illa på grund av alkohol. I vår idébank finns många goda exempel på insatser.

Beställ ett tryckt exemplar av boken

Här kan du beställa tryckta handböcker. Handboken kan också hämtas kostnadsfritt i Systembolagets butiker.

Stöd för möten och samtal

För dig som vill genomföra ett möte med föräldrar, med utgångspunkt i Tonårsparlören. Det kan vara i samband med ett föräldramöte i skolan, i idrottsföreningen eller i något annat sammanhang där tonårsföräldrar träffas.c

Brevmallar

Som stöd vid inbjudan till ett möte eller till en föräldraträff.

Annonser och banners

Här kan du ladda ner material för att annonsera om Tonårsparlören online eller i tryckt media. Tips! Skickade vidare till kommunikatören i din kommun eller verksamhet.

Budskap 1

Annonser

Banners

Budskap 2

Annonser

Banners

Affischer och flyers

Affischer

Flyer

Broschyr ”Alkohol och tonåringar” på olika språk

Möter du föräldrar som nyligen kommit till Sverige? I den här broschyren finns information om alkoholens roll i Sverige, om alkohol och unga och tips för att få mer stöd.

Printvänliga versioner:

För att informera om broschyren (ink. tips för att sprida broschyren):

För dig som leder föräldragrupper:

Mer underlag för möten finns i Systembolagets SFI-material och kapitlet Ung och alkohol.

Vill du trycka en egen upplaga av broschyren?

Här nedanför finns tryckfiler (vi rekommenderar obestruket papper, 170 g).