Tema

Den här sida är för dig som möter tonårsföräldrar och vill göra en insats med utgångspunkt i handboken Tonårsparlören.

Arbeta med Tonårsparlören

Tonårsparlören är en handbok med fakta och tips som syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och deras barn.

Veckan före valborg postas boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år under året. Boken kan också hämtas gratis i Systembolagets butiker och som webbversion och ljudbok på  Tonårsparlören.se.

Du kan också beställa ett tryckt exemplar av boken i IQs webbshop.

Du som arbetar förebyggande vet bäst själv vilka aktiviteter som brukar fungera i din region. Men vi på IQ vill hjälpa till om vi kan.Därför har vi satt ihop ett kit med material som kan vara till nytta för att stötta föräldrar i att stötta sina barn.

Material kit – att ladda ner

Du hittar allt materialet för nedladdning på materialsidan. Här finns bland annat Powerpointpresentation om Tonårsparlören, samtalsguide och förslag på upplägg under en träff med föräldrar, brevmallar för inbjudningar till träffar, och ett quiz med frågor och svar om tonåringar och alkohol.

Tonårsparlören – the movie

I snart 20 år har boken Tonårsparlören guidat tonårsföräldrar i frågor om ungdomar och alkohol. Nu har vi gjort en film utifrån delar av boken.

Här kan du se filmen (svensk text)
Filmen med engelska undertexter

Korta avsnitt

För att det ska vara enkelt att använda filmen som samtalsstöd vid träffar är den klippt i korta avsnitt som tar upp ett enskilt tema från boken: förhöret, utgång, dagen efter, föräldrafritt och telefonsamtal.

Här hittar du de olika klippen. 

Behöver du nedladdningsbara versioner av filmerna eller samtalshandledning  som utgår från filmen? Det hittar här.

Broschyr ”Alkohol och tonåringar”

Möter du föräldrar med begränsad erfarenhet av den svenska alkoholkulturen? I den här broschyren finns information om alkoholens roll i Sverige, om alkohol och unga och tips för att få mer stöd.

Broschyren finns på lätt svenska och fem andra språk: arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska.  Den finns också som ljudfil på somaliska.

Material kit – att ladda ner
Du hittar allt materialet som rör broschyren för nedladdning på materialsidan. Här finns printvänliga versioner, presentation och samtalsguide med förslag på upplägg under en träff med föräldrar.

Du hittar också tryckfiler, om du vill trycka en egen upplaga av broschyren (vi rekommenderar obestruket papper, 170 g).

Affischer, flyers och annonser.

Vill du ha flyers med tips från Tonårsparlören eller färdiga annonser till kommunens hemsida? Här hittar du olika informationsmaterial för tryck eller online spridning.

Tips! Skickade vidare till kommunikatören i din kommun eller verksamhet.