Tema

På den här sidan hittar du kunskap, inspiration och tips för alkoholförebyggande insatser inom idrotten.

Alkohol och idrott

Idrotten står för hälsa och välmående och är ett av samhällets viktigaste alkoholförebyggande sammanhang. För många unga är idrott en skyddsfaktor när det kommer till just alkohol.

Samtidigt vet vi att det finns sammanhang inom idrotten där alkohol kan finnas med eller till och med upplevs som helt naturligt. Hur hänger det ihop? Och hur påverkar egentligen alkohol kroppen vid träning? 

På den här sidan har vi samlat kunskap och tips för dig som är engagerad inom idrotten.

Har du deltagit under vår inspirationsträff med tema alkohol och idrott? Här hittar du material från dagen.

Inspireras av andras insatser!

Det görs många fantastiska insatser för att förebygga och minska problem kopplat till alkohol inom idrotten. I vår idébank med IQ-projekt kan du hitta flera exempel.

 

Hur påverkar alkohol träning?

Ta del av kunskapsöversikten som Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) genomförde på uppdrag av IQ och Riksidrottsförbundet.

Vad säger Riksidrottsförbundet?

Riksidrottsförbundets budskap är tydligt – alkohol och idrott hör inte ihop och alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar förebyggande med material och utbildning. Ett mål är att alla förbund och föreningar ska ha en egen policy som gäller både alkohol och tobak. Läs mer på rf.se.

Satsningen Fotboll utan fylla

De allra flesta som besöker en allsvensk fotbollsarena konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Men att kombinationen fotboll och alkohol i vissa fall kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför startade IQ, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och drogproblem) och fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Läs mer om satsningen här.

Stöd för föreningar och ledare

Barn- och ungdomsidrott handlar mycket om att utvecklas och vara en del i ett sammanhang. När det kommer till alkohol, fungerar också idrotten som en skyddsfaktor genom att erbjuda ungdomar en meningsfull och rolig fritid under kvällar och helger. Förbund och föreningar kan göra stor skillnad genom ett aktivt alkoholförebyggande arbete i föreningen.

Ledarkollen

De flesta som idrottat under uppväxten minns någon ledare som gjort särskilt avtryck. Under tonåren, när många utsätter sig för risker kopplade till alkohol för första gången, kan ledare inom ungdomsidrotten göra stor skillnad genom att agera förebilder och ta upp ämnet i gruppen. Men hur? I foldern Ledarkollen finns tips för ungdomsledare.

Här kan du beställa tryckta exemplar av Ledarkollen.

Vill du trycka en egen upplaga av Ledarkollen?

Här nedanför finns tryckfilen för dig som önskar ett större antal foldrar till föreningen eller förbundet. Vi rekommenderar att be tryckeriet använda obestruket papper, 150 gram.

Orolig för någon i gruppen/föreningen?

Som engagerad inom barn- och ungdomsidrott kan man som vuxen då och då bli orolig för att ett barn inte har det bra hemma. Ibland kanske man misstänker missbruk inom familjen. Oavsett vad oron består i, kan det vara svårt att veta hur man ska agera. I organisationen Rädda Barnens handbok Första hjälpen vid oro för ett barn finns råd – också för hur föreningar kan förbereda sig på en sådan situation. Hjälp vid oro för barn finns även hos organisationen BRIS.

Smarta insatser inom idrotten

Arbetar ditt förbund eller din förening för att minska risker och problem kopplade till alkohol? Berätta hur och bli ett IQ-projekt! Läs mer om att bli ett IQ-projekt.

Eller inspireras av andras insatser i idébanken med IQ-certifierade projekt.

Ett inspirerande IQ-certifierat projekt om nattfotboll i Gottsunda, Uppsala.