Projekt 1322

Youngstival – en plattform för unga utöver det vanliga

Festivalen som engagerade 700 ungdomar till ett alkoholfritt och utvecklande möte med fokus på kreativitet, integration och drömmar.

Efter att ha arbetat med olika evenemang och festivaler i Kristianstads kommun, identifierade Tim Omorogieva och Robin Lövberg frånvaro av något extra för just unga människor i området. Det skulle vara något som ungdomarna själva var med och skapade, och som hade en positiv påverkan på individen.  Självklart utan droger och alkohol.

När Tim och Robin fråga ungdomarna vad de saknade, kom det fram en önskan om ett evenemang med deras drömartister. Ett evenemang som ungdomarna kunde känna sig stolta över, och som kunde engagera och generera energi.

Samtidigt planerade Tim och Robin andra ungdomsprojekt, kallade Grenprojekt. Dessa syftade till att bidra till trygghet för ungdomar genom trygghetsvandring, samt hjälpa unga utveckla sina idéer och sina drömmar genom att våga testa nya saker. Idén föddes om att slå ihop satsningarna, och satsa på något större som också skulle främja möten mellan ungdomar från olika stadsdelar, etniciteter och bakgrund, och därför bidra till ökad integration i området.

En plattform för unga att mötas och utvecklas
Resultatet blev Youngstival, en plattform för unga att mötas och utvecklas genom en festivalupplevelse utöver det vanliga. I juni 2018 fick projektet grönt ljus av Kristianstads kommun. Detta gav Tim och Robin endast två månader att planera.

Eftersom detta var en festival för ungdomar, var frågan om alkohol och andra droger på området prioriterat. Trygghet och säkerhet sågs som A-O, både för arrangörer, sponsorer och kommunen som var med och finansierade evenemanget.

Tack vare arrangörernas många och goda erfarenheter av att arrangera festivaler sedan tidigare, samt ett gott kontaktnät lyckades de boka flera uppskattade artister, influencers, youtubers, dansare och dj till festivalen.

Sociala medier nyckeln till engagemang
Marknadsföringen, som Tim och Robin ser som en stor framgångsfaktor, bestod främst av daglig kommunikation via direkta meddelanden på Instagram. Instagramkontot Youngstival lyckades på 1,5 månad få 800 följare som aktivt engagerade sig i att kommunicera om vad de önskade inför festivaldagen, deras glädje över vilka artister som bokades upp och aktiviteter som skulle äga rum.

– Sociala medier gjorde det mer personligt och målgruppen kunde svara direkt till oss och berätta vad de tycker om just den nyheten. Vi kommunicerade kring drömmar, grenprojekt, att våga och kring artistsläpp och festival nyheter, säger Tim Omorogieva, projektledare för Youngstival.

Dialog med föräldrarna skapade trygghet
För att öppna upp till dialog och möjlighet för föräldrar att ställa frågor inför eventet skapades olika pop-up events. Här kommunicerades vad Youngstival syftade till, vad eventet stod för och på vilket sett arrangörerna arbetade för att tryggheten på platsen skulle vara så bra som möjligt. Även här var sociala medier viktigt för att kunna berätta vart dessa pop-up event skulle äga rum. På så vis kunde ungdomar som följde instagramkontot be deras föräldrar gå dit och prata med arrangörerna. Detta bidrog till trygghet för föräldrar att våga låta sina barn vara med och njuta av dagen.

– Vi hade både kontakt med föräldrar innan och efter evenemanget. Oftast undrade de om det fanns någon personal och ordningsvakter på plats. När vi berätta hur vi bemannat upp med volontärer, fältare, värdar, ordningsvakter och sjukvårdspersonal blev dom lugna och där berätta vi även att evenemanget var alkohol och drogfritt, säger Robin Lövberg, produktion och säkerhetsansvarig för Youngstival.

700 ungdomar – en succé!
18 augusti i Tivoliparken samlades 700 ungdomar, mellan 13-23 år för att delta i Youngstival. Entrén var väl bemannad med volontärer, åtta ordningsvakter och tre festivalvärdar som ansvarade för att välkomna besökare, men också påminna om att det rådde totalförbud att tillträda påverkad, eller att ta med alkohol in på området. På området fanns även fältare, fritidsgårdforum, sjukvårdare och ca 25 volontärer för att öka vuxennärvaron och tryggheten.

Resultatet blev över förväntan! 0 incidenter, 0 bråk, 0 drog och alkoholpåverkade, fantastiskt! Youngstival hade ett mål på 1200 besökare. Men 700 var ett bra antal som alla kände sig nöjda med.

– Från ungdomarna fick vi inte någon negativ feedback. Dagen efter evenemanget fick vi frågor om när vi ska komma tillbaka och massa kärlek om hur deras upplevelse var, säger Robin Lövberg, produktion och säkerhetsansvarig för Youngstival.

Tim och Robin tipsar: 

  • Kommunicera med målgruppen om varför ni gör det och engagera dem genom era sociala kanaler.
  • När du bryr dig om målgruppen blir det oftast ett roligare resultat. Visa att du bryr dig!
  • Planera smart för att öka tryggheten, för besökare så väl som föräldrar.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad