Projekt 1283

Varannan Vatten vid introduktionen på Linnéuniversitetet

Två tusen vattenflaskor bidrog till en bättre introduktion för de nya studenterna vid Linnéuniversitetet i Växjö.

På Linnéuniversitetet har man för tredje året i rad arbetat med insatsen Varannan Vatten, för att minska berusning i samband med introduktionen för nya studenter.

Varannan Vatten handlar om att uppmuntra studenter till en måttligare alkoholkonsumtion. Detta genom att uppmana dem till att dricka mer vatten. Syftet är dels att få studenterna att reflektera över sin alkoholkonsumtion, dels att lyfta de positiva effekterna av att inte dricka för mycket alkohol – såsom att man har roligare och orkar mer samt mår bättre, både för stunden och dagen efter.

2000 nya studenter välkomnas
Linnéuniversitetet är uppdelat på två olika campus, ett i Växjö och ett i Kalmar. I Växjö välkomnade 250 faddrar, de studenter som ansvarar för introduktionen, cirka 2000 nya studenter med en mängd aktiviteter och festligheter, såsom brännboll, såpaolympiad och poängjakt, i syfte att lära känna varandra. Arrangemangen ägde rum på ängar runt om Växjö Campus.

Under två eftermiddagar fanns Studenthälsan, Linnéstudenterna, Olympen träningscenter, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommuns VA-avdelning på plats utanför Campus drogfria mötesplats Café Tufvan. VA-avdelningen kopplade på kranar från en brandpost så att vattenflaskorna kunde fyllas på plats utomhus.

Under dagarna delade Studenthälsan ut 2000 vattenflaskor till studenterna, med budskapet Va rädd om dig! Behåll kollen – drick med måtta! Drick varannan vatten!

Flaskorna delades ut både utanför Café Tufvan, men även ute på ängarna där aktiviteterna ägde rum, dit vattenflaskorna fraktades med hjälp av elcyklar. Faddrarna hade i samband med en fadderutbildning fått mjuka vattenflaskor med karbinhake att hänga i sina overaller. Även dessa med budskapet Drick varannan vatten!

En positiv start
Insatsen kring vattenflaskorna var väldigt uppskattad, inte minst utifrån alla aktiviteter som gjorde studenterna törstiga.

– Studenterna mottog insatsen med öppna armar och kallade oss för hjältar! Det var otroligt kul att få en så positiv respons. Budskapet med insatsen bidrar till att skapa en medvetenhet bland studenterna – framförallt kring sin egen men även andras alkoholkonsumtion, berättar Martina Boson, Folkhälsovetare vid Studenthälsan på Linnéuniversitetet som ansvarat för insatsen.

Studenterna bidrar även själva till att förmedla budskapet, då de bär med sig flaskorna på campus och på sina overaller. 

Insatsen är genomförd av Linnéuniversitetets ANDT-grupp (Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna, Studentpubar, Olympen träningscenter, Växjö kommun, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Polis) i samarbete med VA-avdelningen, tekniska förvaltningen – Växjö kommun. 

Efter tre lyckade år med Varannan Vatten är insatsen en etablerad tradition vid introduktionen. En insats Studenthälsan och samarbetspartnerna planerar att arbeta vidare med, för att ge fler nya studenter en positiv start i studentlivet.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad