Projekt 1347

Varannan vatten för ett roligare studentfirande i Kalmar

För att värna om ungdomarna och få ner berusningsgraden i samband med studenten togs en vattenflaska fram speciellt för tillfället som sedan delades ut på studentdagen.

Det finns en tradition med berusning och fylla på studenten då alkohol ofta ingår i studentkonceptet. I Kalmar län ville man få ner berusningsgraden i samband med studenten. Man visste att några kommuner i länet tidigare hade delat ut vatten till studenter på olika sätt. Nu ville man göra något liknande i resten av länet och helt enkelt ge alla studenter samma möjlighet. Tanken och mottot var ”varannan vatten”.

En vattenflaska runt halsen
Initiativet kom från Länsförsäkringar i Kalmar Län. De vände sig till Länsstyrelsen och tillsammans ville de att alla studenter i Kalmar Län skulle få vatten på studenten likt det upplägg man haft tidigare i Kalmar och Västervik. Ambitionen var att alla studenter skulle få en vattenflaska runt halsen då de ”sprang ut” på sin stora dag, studentdagen. De två arrangörerna fick mycket hjälp av kommunernas folkhälsosamordnare kring logistiken av arrangemanget. Det rörde sig till exempel om uppgifter om antal elever på skolorna i varje kommun, men även om det praktiska med att sköta utdelandet av vattenflaskor till skolorna. Själva flaskan togs fram i samarbete mellan Länsförsäkringar i Kalmar och Länsstyrelsens kommunikationsavdelningar tillsammans med ett externt bolag.

Billig insats och viktig investering
Under studenten 2019 kunde man således sjösätta projektet där sex av tolv kommuner deltog, vilket innebar att cirka 800 elever fick en vattenflaska runt halsen i samband med utspringet. Folkhälsosamordnarna i i Hultsfred och Vimmerby, Oskarshamn, Nybro, Emmaboda och Mönsterås levererade falskorna till skolorna. Sedan hjälptes folkhälsosamordnare och personal från elevhälsoteam åt med att dela ut flaskorna till studenter.

Fyra kommuner hade inga studenter som ”sprang ut” vilken var anledningen till att de inte medverkade i satsningen. Kalmar och Västervik hade liknande koncept sedan tidigare som dem valde att fortsätta med.

Från arrangörssidan menar man att detta förebyggande arbete är en billig insats jämfört med vad fylla och slagsmål kan kosta samhället. Men främst ser man det som en mycket viktig investering i ungdomarna, som man önskar väl och vill ska slippa göra saker de ångrar dagen efter utan i stället får en student att minnas med glädje.

Nöjda arrangörer
Både elever och föräldrar samt polis och fältarbetare, har sett positivt på initiativet.

-Generellt har vi fått mycket positiv feedback från studenter och föräldrar som ser detta som ett fint initiativ i att ge studenterna bättre förutsättningar till välmående under sin stora dag, berättar Emma Jonasson som är Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Kalmar län.

Länsförsäkringar i Kalmar län och Länsstyrelsen planerar för att genomföra insatsen i år igen, 2020, om det finns intresse från kommunerna att vara med.