Projekt 1379

Varannan vatten för en roligare student i Gislaved

Under studenten i juni 2021 hängdes nästan 400 vattenflaskor runt halsen på Gislaveds gymnasister. En insats för att uppmuntra till reflektion och att dricka smart.

I Gislaveds kommun finns, som i så många andra kommuner, en stark tradition av att dricka mycket under sin studentdag.

– Studentdagen är en dag att minnas för livet, men även en dag där det finns en tradition av berusning och fylla då alkohol blivit en del av studentkonceptet bland många ungdomar. Detta leder i sin tur till en ökad risk för olyckor och tråkigheter. Det ville vi försöka förebygga, säger Emelie Jonsson, fältsekreterare i kommunen.

Kampanjen “Varannan vatten” har genomförts i flera kommuner runt om i landet för att uppmuntra studenter till att reflektera över alkohol och dricka varannan vatten under vad som för många är en alkoholblöt studentdag. Nu tyckte fältverksamheten i Gislaved att det var dags för kommunen att testa kampanjen.

Idén var att ge studenterna varsin vattenflaska precis innan “utspringet”. En flaska som kunde bäras och drickas ur under hela dagen. För att anpassa studentdagen till omständigheter som pandemin fört med sig bestämde kommunen att gymnasisterna skulle komma till skolan och göra sitt efterlängtade utspring under olika tider på dagen för att undvika trängsel.  Det skapade förutsättningar att genomföra kampanjen och dela ut flaskorna till studenterna.

-Det var en enkel förebyggande åtgärd som gick att genomföra trots Corona-pandemin, säger Emelie.

Inför den stora studentdagen i juni jobbade alla hårt för att uppmärksamma kampanjen. Tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning tog Fältverksamheten fram affischer och etiketter till vattenflaskor med budskapet ”Varannan Vatten – för en roligare student 2021”. 400 vattenflaskor inhandlades och gjordes klara för studentdagen. Under maj pyntades samtliga av kommunens gymnasieskolor med affischer med budskapet och QR- koder kopplade till Fältverksamhetens sociala medier. Där publicerades meddelanden som uppmuntrade studenter och deras föräldrar till att fundera över hur de ställer sig till alkohol, men också tips och råd inför själva studentdagen.

Utvärderingen av projektet bland kommunens personal visade att många tyckte att det var ett bra initiativ som uppmuntrade till reflektion utan pekpinnar. Vad gymnasisterna själva tyckte är inte lika tydligt då få svarade på utvärderingsenkäten. Men Emelie är positiv.

-Vi såg flera studenter med flaskan runt halsen när de sprang ut, vilket ger oss en känsla av att det var uppskattat. Förhoppningsvis genomför vi detta även nästa år och kanske kan vi få lite mer feedback från gymnasisterna själva då, berättar Emelie Jonsson, fältsekreterare.

Emelie avslutar med att berätta att hade det inte varit för pandemin hade Fältarna varit ute på skolorna och pratat mer med studenterna inför studentdagen.

Det hade öppnat för mer samtal med studenterna. Kanske kan vi göra så nästa år.

Tre tips från Fältarna i Gislaved:

Planera i god tid.

Involvera flera samverksanspartners (t.ex. butiker, föreningar eller Regionen). Både för samfinansiering och eventuellt större spridning.

Lägg mycket tid på att på olika sätt sprida information om budskapet Varannan Vatten. T.ex. kontakta lokaltidningen, prata med studenter i skolorna (förutsatt att det inte är pandemi).