Projekt 1294

Lugnare valborgsfirande med nattvandring i Osby

Under tio års tid har fritidsledare, nattvandrare och polis nattvandrat på valborgsmässoafton i Osby – något som givit resultat

På många håll i landet är innebär valborgsmässoafton ett tillfälle då ungdomar alkoholdebuterar eller blir berusade. Så har det varit även i Osbytätort i Skåne. Men för 10 år sedan togs ett initiativ som ändrat situationen. Fritidsgårdarna, nattvandrare och polis tillsammans startade nattvandring för att förebygga fylla bland unga på valborg. Sedan dess har nattvandringen genomförts årligen.

– Valborg är en vanlig helg för förstagångsfyllan bland tonåringar. Det är otroligt viktigt att vi som vuxna visar att vi värnar om ungdomarnas trygghet, stöttar dem och visar att vi finns där för dem om det händer något, säger Staffan Karlsson som arbetar som fritidsgårdschef på fritidsgården Pulsen i Osby.

Det här händer på valborg i Osby

Att man skulle äta middag tillsammans innan firandet var ett önskemål från ungdomarna. Därmed inleds kvällen med en gemensam middag på fritidsgården Pulsen som håller öppet och bjuder på mat. Det har blivit ett naturligt ställe att samlas på. Fritidsledarna på Pulsen går sedan gemensamt med ungdomarna till valborgsfirandet vid Osbysjön. De finns sedan, tillsammans med polis och nattvandrare, ute på byn hela kvällen. Det skapar en trygghet för ungdomarna som vet att fritidsledarna kommer finnas på plats. Det gör också att många väljer att inte dricka alkohol.

– Vi har byggt relationer med många av ungdomarna och har alltid någon anknytning till dem, vilket gör det enklare om vi behöver ta tag i en situation. Som att någon är berusad, en förälder behöver kontaktas eller för lugna ner en situation, säger Staffan.

Samtliga, Nattvandrarna, fritidsledarna och polis, bär synliga klädsel så att det är lätt för både ungdomarna och andra vuxna att känna igen dem.

– Vi förknippas helt enkelt med något positivt, eftersom både unga och vuxna vet att vi är där för att skapa trygghet, säger Staffan.

Samarbetet har givit effekt

Över åren har valborgsfirandet blivit betydligt lugnare i Osby. Både stök och fylla har minskat. Något Staffan och kollegorna ser som mycket positivt.

– Vi har fått väldigt fin återkoppling från både ungdomarna och deras föräldrar, de är tacksamma. Dels för att fritidsgården har öppet just den dagen och på så sätt erbjuder ett nyktert firande för ungdomarna under en högtid som för många annars är starkt kopplad till alkohol. Och dels för att vi finns ute på byn tillsammans med polis och nattvandrare.

Att arbetet kring valborg är viktigt även framöver, råder det ingen tvekan om.

– Vi träffar många unga som ligger i riskzonen. Som troligtvis hade druckit alkohol om det inte funnits trygga vuxna ute under kvällen. Men tack vare att vi byggt upp en relation med många av ungdomarna och fått deras tillit, kan vi stötta dem så att de väljer att inte berusa sig, säger Staffan.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad