Projekt 1313

Välbesökt Halloweenfest på Tjörn

En alkoholfri Halloweenfest arrangerad av ungdomar på Kultur- och fritidscentra i Häggvall.

En kostnadsfri festkväll med professionella sminköser, DJ:s och möjlighet att låna maskeradkläder är ingredienserna i tre ungdomars framgångsrecept för en drogfri Halloweenfest på Tjörn.

En trio som får saker att hända

”Kan vi inte få hitta på något roligt här på Halloween?” var frågan Sebastian, Engla och Carl ställde till ungdomskonsulenterna på Kultur- och fritidscentra i Häggvall – en plats de ofta besöker för att träffa andra ungdomar och skapa olika projekt efter intressen. Just denna trio älskar musik och är även engagerade i Delta DJ:s, en sektion i Delta Aktiv Ungdom. Resultatet blev en välbesökt festkväll med mycket musik och en möjlighet för ungdomar på Tjörn att göra något annat än att hamna på en hemmafest med alkohol.

Kultur- och fritidscentra (KoFc) i Tjörns kommun är en mötesplats som riktar sig till unga mellan 12-18 år. De som arbetar på mötesplatserna är ungdomskonsulenter och kulturpedagoger som verkar för att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Här är det ungdomarnas behov som styr och vägen till resultatet som är det viktigaste. Ungdomar kan, utifrån sina intressen och drömmar, starta upp ett projekt som de vill genomföra. Med hjälp från personal får de coachning i hela processen, från planering till genomförande. Verksamheten bygger på ungdomars delaktighet och inflytande i form av projekt, evenemang, festivaler, grupper, aktiviteter och workshops – eller som i det här fallet, en Halloweenfest.

Samarbete och planering för en lyckad fest

Sebastian, Engla och Carl ville skapa en positiv kväll där ungdomar kunde träffas, där deras musikintresse som DJs kom till sin rätt och där besökarna till KoFc gynnandes. Helt enkelt något som gynnade både dem som DJs och föreningen.

Med hjälp av ungdomskonsulenter på Kultur- och Fritidscentra Häggvall började planeringen. Varje onsdag träffades gruppen för att gå igenom vad de vill skulle hända under kvällen, hur de skulle dekorera lokalen samt hur marknadsföringen, för att nå ut till så många ungdomar som möjligt i området, skulle gå till. Genom att sprida information om festen på sociala medier, både sina egna privata konton och ungdomskonsulenternas nådde man målgruppen ungdomar på och runtom Tjörn på ett effektivt sätt.

Själva festkvällen på KoFc den 27 oktober 2017 innehöll DJs, sminkning av professionella unga sminköser, pris till bästa Halloweenklädsel, möjlighet att låna utklädningskläder om man som besökare inte redan hade klätt ut sig. Eventet var alkoholfritt, kostnadsfritt och välbesökt

– Vi trodde inte att så många skulle komma och vi vill absolut göra flera roliga projekt tillsammans med KoFc och Delta Aktiv Ungdom-Tjörn.” säger Sebastian Carrwik, en av de tre initiativtagarna.

Eventet besöktes av 93 ungdomar mellan 13-18 år på Halloween. Långt fler än arrangörerna räknat med. Alla som var där tyckte det var en rolig kväll och många kom utklädda eller klädde ut sig med kläder som fanns att låna. Resultatet blev alltså en välbesökt festkväll med mycket musik och en möjlighet för ungdomar på Tjörn att göra något annat än att hamna på en hemmafest med alkohol.

Sebastians bästa tips:

  • Om du vill ordna ett evenemang, ta tag i det och bara kör!
  • En lyckad kväll behöver inte innehålla alkohol.
  • Se till att marknadsföra evenemanget ordentligt.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad