Projekt 1348

Välbesökt avslutningskonsert i Ronneby

Fyrahundra nyktra ungdomar kom och lyssnade på rapparen Sailboy på skolavslutningsdagen i Ronneby. En konsert som arrangerades för att förebygga berusning och som kommer minnas av många länge.

Ungdomsberusning på skolavslutningarna var ett problem i Ronneby kommun. Man saknade en aktivitet för ungdomarna som kunde förhindra att de gick ut på stan och drack alkohol efter skolavslutningen. Grannkommunen Karlshamn hade haft en lyckad avslutningskonsert under många år. Inspirerade av grannkommunen bestämde sig fyra fritidsledare från olika fritidsgårdar i kommunen för att göra något liknande.

Arbetet påbörjas
Planeringsgruppen lyssnade med ungdomarna ute på fritidsgårdarna vilka artister de var intresserade av. Man ville välja en artist vars låttexter inte innehåller sexistiska uttryck eller promotar alkohol och droger och/eller kriminell verksamhet. Valet föll därför bland annat på rapparen Sailboy.

-Vi valde Saliboy av just den anledningen. Han sjunger mycket kring att det går att lyckas utan att vara kriminell. Det är svårt att hitta en populär rappare som inte glorifierar det kriminella livet, säger Richard Frostdahl som är fritidsledare Kallinge fritidsgård.

Totalt 25 personer arbetade under konserten. Det var fritidsledare, representanter från Röda korset, volontärer från Civilförsvaret och två ordningsvakter. Alla frivilligarbetare bjöds till en informationsträff där fritidsledaren Fredrik Svennergren gick igenom dagen. Fritidsledarna informerades under arbetsplatsträffarna (APT). En stund innan insläpp hade man dessutom en genomgång om allt praktiskt med all personal. Det var tydligt beskrivet från arbetsgruppen vad som förväntades av var och en som skulle arbeta under konserten. Bland annat förväntades att alla skulle hålla sina positioner som de blivit tilldelade.

Konserten
Alla elever mellan 7 och 16 år från kommunens samtliga skolor bjöds in, både via sociala medier men även via informationshäften, affischer och muntliga inbjudningar. Konserten var gratis och det fanns inga biljetter.

Insläppet till konserten började 18.00. Vid entrén hade man blåskontroll där alla besökare fick blåsa innan de blev insläppta. Personal fanns tydligt tillgängliga vid entré, i publikhav, vid kiosk (där även några ungdomar arbetade) och vid toaletterna. 400 besökande barn och ungdomar kom till konserten och lyssnade till Sailboy och de andra artisterna på skolavslutningen som ägde rum 14/6-19. Konserten höll på fram till klockan 22.00 på kvällen.

Alla blåste grönt
Trots att man hade hoppats på upp till tusen besökare var man från planeringsgruppens sida nöjda med resultatet. Mycket positivt var också att alla de 400 besökarna blåste grönt. De ungdomar som kom till konserten var nöjda och speciellt med Sailboy. Även föräldrarna var positiva och tyckte att evenemanget var välorganiserat.

-Konserten var förebyggande på så vis att vi tror att många av de som kom lät bli att dricka alkohol den kvällen, säger Richard Frostdahl.

Han fortsätter avslutar med att han hoppas på att det blir en konsert även nästa skolavslutning.

 

Richard tipsar:

  • Ha blåskontroll i entrén
  • Skippa biljetter om det är en gratis konsert
  • Se till att ha mycket personal, även utanför toaletter och liknande undangömda ställen

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad