Projekt 1338

Ungdomar blåste grönt på Östersjöfestivalen

En tävling som handlade om att få ungdomar att blåsa grönt var ett viktigt steg närmare en nykter Östersjöfestival i Karlshamn.

Östersjöfestivalen är en 3–4 dagar lång stadsfestival som äger rum i juli (vecka 29) varje sommar i Karlshamn. Återkommande events under festivalen är festivalparad, tivoli med karuseller, kulturkvarter med hantverk och teaterföreställningar, musik på stan med uppträdanden på ett flertal små scener över hela stan samt en stor konsert som inleder hela festivalen på onsdagskvällen på Karlshamns torg. Festivalen hölls för första gången med nuvarande namn redan 1967.

Östersjöfestivalen har varit en av de högtider då ungdomar ofta gör sin alkoholdebut. Fritidsgårdarna i Karlshamn hade tidigare inte någon verksamhet för kommunens ungdomar i samband med festivalen, men efter ett väldigt lyckat Blås Grönt på 2018 års Kulturnatt (som också har lyfts som ett IQ projekt), valde man att satsa på en nykter Östersjöfestival bland kommunens ungdomar.

Tävling för att få ungdomar att blåsa grönt
Kommunens fritidsgårdar gick samman och skapade tävlingen ”Blås grönt med fritidsgårdarna i Karlshamn” som är en uppmuntran att motstå alkohol för ungdomar i åldrarna 13–17. Tävlingen gick ut på att blåsa grönt i alkotesten vid två olika tillfällen under samma kväll. Genom att blåsa grönt var deltagarna med i utlottning av fina priser.

För att nå så många ungdomar som möjligt var fritidsgårdarna på plats med ett pop-up tält under torsdagen, fredagen och lördagen mellan klockan 19.30 och 00.30. Tältet stod på torget i Karlshamn, en plats där många ungdomar passerar.

Genom kontakt med olika sponsorer som är attraktiva för ungdomar fick man in många fina priser till utlottningen.

Lyckat resultat och många blås
– Tävlingen blev lyckad och vi hade 55 ungdomar som kom och blåste grönt under alla festivalkvällar, säger Josefine Lindell som är Fritidsgårdsföreståndare på Fritidsgårdarna i Karlshamn.

Hon berättar att flera av ungdomarna kom tillbaka för flera blås. Totalt blev det 102 blås under alla kvällar och fem ungdomar blåste grönt vid alla sex tillfällen. Ett fåtal ungdomar blåste rött, mest för att testa. Ungdomarna uppmanades att komma tillbaka och blåsa igen och många kom förbi för att prata under kvällarna. Med hjälp av sponsorer kunde pris delas ut till 20 av ungdomarna som blåst grönt.

Fritidsgårdarna har som plan att fortsätta med Blås grönt på kommande Östersjöfestival, men nästa år önskar man bli placerad i tivoliområdet där merparten av ungdomarna i målgruppen befinner sig. På så sätt hoppas man att ännu fler ungdomar ska komma och blåsa grönt under kommande festival.