Projekt 1328

Unga företagare ger niondeklassare argument att tacka nej

Genom ett projekt i Ung Företagsamhet startade gymnasieelever företaget som syftar till att skjuta upp alkoholdebuten hos högstadieelever och öka kunskapen om alkoholens påverkan på kroppen.

Nollningar, ett tillfälle då gamla elever välkomnar nya elever, förknippas ofta med alkohol runt om i landet. I Linköping är nollning under skolans första två veckor på höstterminen vanligt. På Folkungaskolan råder självfallet nolltolerans mot alkohol. Trots detta tog förstaårselever (då 15 till 16 år gamla) med sig alkohol när de skulle ”nollas” 2018, vilket gjorde arrangörerna förvånade då de inte alls ville uppmuntra elever till att dricka i samband med deras nollning.

Därav startade Matilda Hammar, Johannes Nilsson, Alva Lundquist och Filip Carlsson, fyra tredjeårselever på skolan företaget Våga Vägra Alkohol Ung Företagsamhet med målet att skjuta upp alkoholdebuten hos unga och ge dem en säkrare syn på alkohol genom interaktiva föreläsningar riktade direkt till elever.

Med en säkrare syn menas just hur man gör för att tacka nej till alkohol när grupptryck lurar runt hörnet, samt vilka risker som finns med alkoholkonsumtion. Våga Vägra Alkohol startade som ett projekt inom kursen UF-företagande, som innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

– När vi började med UF visste vi direkt att vi ville jobba med att lösa ett samhällsproblem. Vi valde att rikta in oss på problematiken när det gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar. Anledningen var att vi upptäckte ett stort problem bland ungdomar i vår omgivning som drack. Efter undersökningar kan vi konstatera att många ungdomar blir tillfrågade alkohol samt att det finns en press till att dricka. Detta var något vi ville sätta stopp för! Berättar Filip Carlsson, en av grundarna och kommunikationsansvarig i Våga Vägra Alkohol UF.

Företagsidéen
Genom marknadsundersökning var det tydligt att utbildning om riskerna kring alkohol som ingår i läroplanen inte alltid hinns med och gett varierat resultat. Vissa elever hade inte alls fått någon utbildning i ämnet. Här fanns tydligt en lucka att fylla.

Våga Vägra Alkohol UF genomför därför interaktive föreläsningar för högstadieelever om hur och varför man ska avstå alkohol som minderårig. Underlaget till föreläsningarna har gruppen om fyra själva samlat ihop genom att läsa på samt prata med psykologer och livscoacher. Ämnen som diskuteras är alkoholens påverkan på kroppen, risker kopplade till alkoholkonsumtion, grupptryck och självkänsla. Fakta varvas med diskussioner och frågesporter utan rätt eller fel. Här får deltagare diskutera olika situationer som kan uppstå när alkohol är inblandat, eller också ta ställning till olika svarsalternativ genom fyra hörn övningar. Genom övningar uppmuntras deltagarna att tänka fritt och utveckla argument varför man inte ska dricka alkohol, utifrån sig själv och sin egen situation. En viktig förutsättning för att kunna tacka nej när grupptryck uppstår.

– Det här brukar resultera i jättespännande diskussioner bland eleverna. Det är frågan om hur man motstår alkohol som vi tror är viktigast och gör att vi sticker ut från andra föreläsningar. Det är inte många ungdomar som vet hur man ska försöka motstå grupptryck och kunna tacka nej till alkohol, berättar Filip entusiastiskt.

Vad kostar en föreläsning?
En föreläsning med Våga Vägra Alkohol UF kostar skolor 1000 kr per klass. Då ingår en föreläsning med diskussioner samt andra övningar. Det priset gör att företaget når den orealiserade vinsten som krävs enligt kriterierna för kursen i Ung Företagsamhets, ett kriterium för att få godkänt betyg.

För att kunna erbjuda stöd till elever även efter att föreläsningen ägt rum används sociala medier så som Facebook och Instagram. På så vis kan ungdomar kontakta arrangörerna om frågor och funderingar som kan uppstå efter föreläsningen.

Hur har det gått för er under året?
En av framgångsfaktorerna tror gruppen är deras egen ålder. Att alla fyra i företaget är mellan 18 och 19 år gamla (och därför nära deltagarnas ålder) gör att de kan relatera till deltagarna genom att de själva delar många av deras erfarenheter och förstår vad de går igenom, i realtid. De blir också bra förebilder för ungdomarna.

Under 2018 har ca 450 elever som går högstadiet utspritt över olika skolor runt om i Linköping fått ta del av  föreläsningarna. Responsen från både lärare och elever har varit positiv. Hela 92% av alla som svarar på utvärderingsenkäten har ansett att föreläsningarna både varit lärorika och givande. Även tävlingsjury under den regionala UF-mässan har varit imponerad över gruppens arbete, som belönades genom att komma två i kategorin årets samhällsentreprenör.

Vi hoppas och antar utifrån svaren på utvärderingarna att vi förändrat alkoholsynen hos flera ungdomar i Linköping. Vår framgång har blivit bättre än förväntat och vi är väldigt nöjda med vårt resultat, avslutar Filip.

Om Våga Vägra Alkohol UF
Våga Vägra Alkohol UF består av fyra glada och drivna personer som går på Folkungaskolan i Linköping. Det består av VD Matilda Hammar, ekonomiansvarig Johannes Nilsson, marknadsföringsansvarig Alva Lundquist och kommunikatör Filip Carlsson. Alla fyra går tredje året på gymnasiet med inriktning ekonomi samt juridik. Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan. Läs mer här.

Gruppens bästa tips:

  • Involvera de som lyssnar på föreläsningar genom olika övningar
  • Jobba starkt som en grupp och tro på er idé
  • Våga prata om ämnen som inte alltid är uppenbara
  • Våga vägra alkohol som minderårig

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad