Projekt 1323

UNF Jämtland gör sommaren roligare!

Ett sommarläger där barn och ungdomar känner sig sedda och får möjlighet att ha roligt tillsammans.

För de flesta är sommarlovet något att se fram emot. En tid med ledighet, glass och massor av kul aktiviteter. Men inte för alla. För en del innebär lov i största allmänhet, och inte minst sommarlovet, en jobbig och stökig period kantad av alkohol och bråk. Det är även ett risktillfälle då många unga utforskar alkohol, ibland som ett resultat av tristess eller brist på alternativa stimulerande aktiviteter.

Som en respons i syfte att skapade en meningsfull sommaraktivitet fri från droger och alkohol för unga startade UNF Jämtland lägret Jamtsommar. Idén kom ifrån ett liknande projekt som UNF Älvsborg genomfört. 2018 genomfördes för tredje lägret för tredje året i rad.

– Vi har sett en ökad trend att ungdomar inte kommer iväg på olika aktiviteter eller resor under somrarna utan blir kvar hemma och inte gör något. Därmed har vi startat detta läger för att erbjuda en meningsfull sommaraktivitet, säger Johan Fridlund, konsulent på UNF Jämtland.

En vecka full av aktiviteter
Lägret anordnas under en vecka i augusti på Lits camping & Kanot. Målgruppen är personer mellan 13 – 25 år. Både medlemmar och icke medlemmar av UNF är välkomna. Jamtsommar finansieras av bidrag från olika fonder och sponsorer. För den enskilda individen kostar lägret 100 kronor och inkluderar mat, aktiviteter och boendet under hela veckan, samt 300 kronor i reseersättning.

Fokus under lägret är att ha en rolig vecka med olika gemensamma aktiviteter, som att uppleva friluftsliv t.ex. kanoter, vandring, matlagning över eld och samarbetsbanor. Här genomförs även ett kurspass per dag i kamratstödsfrågor och utgår ifrån det sociala arbetet som UNF bedriver kopplat mot förebyggande verksamhet för alkohol och andra droger. Här diskuteras frågor så som ”vad är en bra kompis” och ”hur stöttar jag en vän som mål dåligt eller har det tufft hemma”.

Lika kul för ledarna som deltagarna!
Planeringen av Jamtsommar börjar redan i oktober året innan. Projektgruppen som planerar och genomför eventet tillsammans består av sex ideellt engagerade personer som väljs av distriktsstyrelsen, samt en anställd. Johan Fridlund, konsulent på UNF Jämtland, har varit med alla år. Marknadsföringen sker främst genom affischering, sociala medier och interna kanaler genom UNF. Men även via kontakter och besök, på exempelvis fritidsgårdar och på skolor där projektgruppen kommer ut och pratar om evenemanget. Nyfikenhet väcks även under själva lägerveckan. På campingen, som är öppen för allmänheten, syns UNF Jämtlands flaggor och roll-ups. Förbipasserade blir ofta nyfikna när de ser alla de olika aktiviteterna och kurspassen som genomförs.

För att underlätta arbetet har alla i projektgruppen olika ansvarsområden. Exempelvis en kursansvarig, en matansvarig osv. Johan som är anställd på UNF Jämtland har huvudansvar och håller i trådarna med schema, bokningar samt ekonomi. För att stärka banden anordnas en teambuilding för projektgruppen helgen innan lägret. Mervärldet av Jamtsommar är starkt inte bara för ungdomarna som deltar, utan även för alla som är med och planerar i projektgruppen.

– Det roligaste lägret jag har varit med på och det bästa är att få göra det med alla som kommer och en fantastisk projektgrupp, säger Johan Fridlund, konsulent på UNF Jämtland.

Fler ungdomar för varje år
Första året, 2017, deltog 20 personer i eventet. 2018 var antalet 28. För 2019 hoppas UNF på minst 35 deltagare. Flera av de som var med första året har återkommit året efter. Föräldrar har pratat om evenemanget, berättat att deras ungdomar har varit nöjda när de kommit hem. Jamtsommar har blivit en ”snackis” i området och flera som inte varit med vet ändå vad lägret är och vad det står för.

– Många av de tidigare deltagarna har även sagt att anledningen att de inte kommer iväg är antingen att föräldrarna arbetar eller att de inte har råd av olika anledningar, exempelvis ett beroende, berättar Johan Fridlund, konsulent på UNF Jämtland.

Han fortsätter:

– De som har varit med börjar direkt att fråga efter när nästa läger är och de säger att detta läger är det roligaste och mest givande som de varit på för det är roligt folk, bra pass, man blir sedd och hörd på.

Johans bästa tips:

  • Våga tro på din idé.
  • Det tar tid att planera och genomföra ett bra läger, lägg mycket tid – det lönar sig!
  • Våga misslyckas!

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad