Projekt 1202

Trygg i Åre

Ett nätverk som lyfter och motverkar alkohol- och drogproblematik på arbetsplatser i Åre kommun.

Initiativet Trygg i Åre uppstod utifrån en önskan från lokalsamhället att arbeta förebyggande mot alkohol och droger på arbetsplatser i Åre kommun, med ett visst fokus på säsongsanställd personal. Inspirationen till initiativet kom från Krogar mot Knark, ett nationellt nätverk som arbetar för att minska användandet av narkotika i krogmiljö. Trygg i Åre är en lokal vidareutveckling av konceptet.

Trygg i Åre är ett samarbete mellan Åre kommun, näringslivet, hälsocentralerna och polisen, med syfte att minska och förebygga droger och brott i Åre kommun. Målet är att öka tryggheten och livskvalitén för både medborgare i kommunen och turister. Projektet drivs med medel från Folkhälsomyndigheten.

Nätverk för stöd och råd
Varje år kommer cirka 1500 säsongsanställda för att jobba vinterhalvåret i Åre eller annan turistort i kommunen. Majoriteten är unga och lämnar sitt vanliga nätverk. Många jobbar inom restaurangbranschen och miljön är som på andra turistorter – det är lördag hela veckan. Det finns med andra ord en hel del risker med säsongsarbetet.

Trygg i Åre är ett nätverk som främst riktar sig till arbetsgivare i kommunen, för att stärka dem i ett alkohol- och drogförebyggande arbete på sina respektive arbetsplatser. Att hjälpa dem värna om de anställda och skapa trivsel och tryggheten i byn.

Inom ramen för projektet har en stark styrgrupp med nyckelpersoner från näringslivet, tillsammans med kommunen som är projektägare och projektledare, tagit fram en gemensam policy för arbetsgivare, erbjudit utbildningar, hållit kampanjer och skapat ett brett nätverk för stöd och råd i dessa frågor.

En av de riktade kampanjerna som tagits fram var ”Bästa Efterfesten”, en kampanj inför säsongsavslutningen 2016. Syftet med kampanjen var att förebygga, eller iallafall dämpa en gammal tradition av att avsluta vintersäsongen i Åre med intensivt festande där det kan bli mycket fylla.

Genom kampanjen lyftes alternativ till intensivt festande samt vinsterna, både för arbetsgivare och personal, i att dricka måttligare.  Kampanjen har gjort det lättare att diskutera frågan på arbetsplatserna och har även bidragit till en lugnare säsongsavslutning än tidigare år.

Från skepticism till stolthet
Uppskattningsvis når projektet över 1000 anställda från olika yrken, framförallt kopplat till tursistnäringen, så som hotell och restauranger men även åkerinäringen, livsmedelsbranchen, Folkhögskolan och Åre kommun.

I inledningen av projektet fanns det en viss skepticism bland en del arbetsgivare, vilket man lyckades förändra. Enligt den utvärdering som genomförts av Mittuniversitetet visar resultaten att arbetsgivarna uppskattar och använder sig av nätverket. Trygg i Åre är numera ett projekt som “ägs av byn” och som man är stolt över.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad