Projekt 1265

Team 12-17 – gratis fotboll för alkohol- och drogfria ungdomar

Satsningen inspirerar ungdomar mellan 12-17 år till en hälsosam livsstil med fotboll i fokus, utan alkohol och droger.

I Östersund råder det ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang kring det lokala, allsvenska laget Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK). För ÖFK är det viktigt vara en aktör som både inspirerar och bidrar till en positiv utveckling, inte bara på planen utan även i samhället. Under 2017 startades därför satsningen Team 12-17.

Kontrakt för hälsa & trygghet
Team 12-17 är en klubb där ungdomar som är mellan 12 och 17 år får ett fritt årskort, ståplats, på ÖFKs hemmamatcher förutsatt att de förbinder sig till att avstå alkohol och droger under hela året fram till 31 december. För att gå med i klubben måste varje ungdom underteckna ett avtal där de förbinder sig till att vara alkohol- och drogfri kontinuerligt alla dagar i veckan under dygnets alla timar för att få tillgång till ett årskort under fotbollssäsongen. Avtalet gäller tills vidare men ses över och bekräftas varje år till dess att ungdomen fyller 18 år.

Initiativet kommer från Linköping Hockey Club som framgångsrikt har arbetat med Team 12-17 i flera år. Genom samverkansprojektet Mobiliseringen mot droger plockades idén hem till Östersund, där ÖFK anammade initiativet och driver det i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, Diös, Länsförsäkringar Jämtland och ICA Supermarket.

Bygger på delaktighet och samverkan
De ungdomar som vill delta i Team 12-17 anmäler sig till en kontraktsignering som arrangeras av ÖFK. Vid kontraktsigneringen får ungdomarna och deras föräldrar även chans att möta spelarna från laget. Två av dessa, Douglas Bergqvist och Saman Ghoddos, var ambassadörer för projektet i fjol. Ambassadörernas uppdrag är att skriva under ”kontraktet” tillsammans med ungdomen och föräldrar.

– Det är självklart att jag ställer upp som ambassadör för det här, säger Saman Ghoddos. Det är ett väldigt fint och bra initiativ av ÖFK och de andra medarrangörerna.

Att avtalet signeras på plats, och inte kan skickas in digitalt eller via ett ombud, är viktigt. Dels för att signalera att projektet är seriöst och att både ungdom, förälder och klubb tillsammans varit delaktiga i och tar sitt ansvar kring att avtalet efterlevs.

Genom kontraktsskrivningen engageras både ungdomen, vårdnadshavare och laget kring löftet om alkohol- och drogfrihet. Ett avtal som gynnar alla parter. Ungdomar premierar sin hälsa och får ett årskort med inträde på hemmamatcherna, föräldrar kan känna sig tryggare i att deras barn tagit ett tydligt ställningstagande och klubben visar att de tar ansvar och står för positiva värderingar.

Målet med Team 12-17 är att inspirera ungdomar till att hålla sig drogfria och skjuta fram alkoholdebuter så långt som möjligt. Något som även bidrar till en ökad trygghet i länet.

Omedelbar succé
Under våren 2017 lanserades den nya ungdomssatsningen Team 12-17. På mindre än ett dygn anmälde sig 234 ungdomar, mellan 12 och 17 år. Det var 90 mer än de 150 avsatta platserna och ÖFK beslutade snabbt att utöka antalet medlemsplatser för att möjliggöra att alla ungdomarna fick skriva kontrakt.

– Det var otroligt kul att intresset var så stort, säger Lasse Landin, kanslichef på ÖFK. Det känns också fantastiskt att göra en insats där vi förenar kärleken till fotboll med ungdomars hälsa. Det är vi stolta över.

ÖFK kommer att arbeta vidare med satsningen och förhoppningen är att ännu fler ungdomar väljer att gå med i Team 12-17.

 

Om mobilisering mot droger
Mobilisering mot droger är en bred samverkan mellan myndigheter, frivilliga och idéburna organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Arbetet leds av förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen, från länets kommuner med stöd bland annat av Polismyndigheten Regionen JH och Länsstyrelsen.

Foto: Östersunds FK

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad