Projekt 1257

Ta Paus – för att förebygga rattfylla

I den framgångsrika insatsen Ta Paus bjöds trafikanter på fika och information om trafiksäkerhet vid rastplatser.

MHF har sedan starten 1926 arbetat aktivt för att höja trafiksäkerheten i Sverige. Organisationen har bland annat medverkat till att genomföra högertrafikomläggningen, lagstadgade låga promillegränser och användande av säkerhetsbälte. I över 18 år har Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört insatsen Ta Paus vid rastplatser runt om i Sverige. Syftet är att informera bilister kring riskerna kopplade till trafikonykterhet samt uppmuntra dem till att göra ett välbehövligt avbrott i trafiken för att minimera riskerna för olyckor.

Alkohol i trafiken
De flesta är medvetna om att alkohol och trafik inte hör ihop. Trots detta görs dagligen cirka 12 000 onyktra bilfärder på Sveriges vägar. Resor som kan få förödande konsekvenser. Varje år dör 70 personer i Sverige på grund av alkohol i trafiken och 1 000 personer skadas svårt i olyckor där alkohol eller andra droger är inblandade.

Ta Paus är en insats för att komma i kontakt med trafikanter från hela landet och föra samtal kring trafiksäkerhet. Precis som hela MHFs verksamhet tar insatsen stöd i Nollvisionen, där målsättningen är att ingen människa ska dödas eller skadas i trafiken.

Initiativet till insatsen kom från en av MHFs medlemmar, Bengt Swahn, som tidigare arbetat som polis. Genom sitt tidigare yrke hade han uppmärksammat behovet av insatser som uppmanade trafikanter att stanna upp, pausa och reflektera över sitt och andras förhållningssätt till trafiksäkerhet.

När initiativet startade valdes ett antal rastplatser ut som låg i anslutning till vägsträckor där trafikolyckor skett frekvent och där behovet av insatser var som störst. Under åren har konceptet utvecklats till att omfatta fler rastplatser och varje år har insatsen ett nytt tema. Huvudbudskapet, att ingen ska dö av rattfylleri, är återkommande varje år.

En fika för säkerhetens skull
Mellan maj och augusti varje år arbetar över 300 MHF-funktionärer ideellt med Ta Paus på omkring 70 rastplatser över hela Sverige. Besökarna bjuds på fika och får samtidigt viktig information om trafiksäkerhet, med fokus på att förebygga rattfylla. Genom åren har man även informerat kring andra teman som fortkörning, trafikfarliga mediciner och trötthet. Funktionärerna delar även ut en enkät till trafikanter där deras trafikkunskaper sätts på prov. För att barnen inte ska distrahera den vuxna som kör finns ett trafikbingo som de kan sysselsätta sig med i bilen. En aktivitet som uppskattas av både stora och små.

Sommarmånaderna är den mest trafikintensiva perioden på Sveriges vägar och i samband med det ökar även riskerna. Under sista helgen i juli kraftsamlar MHFs volontärer i alla regioner, vilket innebär att samtliga rastplatser är bemannande under denna helg.

Tusentals bilister tar paus
Genom Ta Paus möter MHF uppskattningsvis över 30 000 trafikanter varje år. Insatsen har fått ett väldigt positivt gensvar och har bidragit till en ökad medvetenhet bland trafikanter, som uppger att de fått både tankeställare och ny värdefull kunskap i mötet med funktionärerna. Sen initiativet startades har antalet trafikolyckor minskat markant. En otroligt positiv utveckling, som MHF hoppas att Ta Paus fortsatt kan bidra till även framöver.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad