Projekt 1310

Streetbasket tournament samlade 600 unga till drogfri gemenskap

Basket, uppträdanden och skönt häng samlade 600 ungdomar i Norrköping till en lördagskväll utöver det vanliga.

Hageby är en mångkulturell stadsdel i Norrköping. Eftersom många barn och ungdomar som bor i området inte är aktiva i någon förening, arbetar den lokala fritidsgården Hageby hus hårt för att erbjuda aktiviteter om kvällar och helger. Lika viktigt som att bidra till att ge ungdomar en meningsfull fritid, är att verksamheten främjar positiva initiativ och förebygger att unga ”driver runt” på stan och alkoholdebuterar tidigt.

– Vi har verksamhet för barn i mellanstadieåldern och tonåren. Många börjar dricka alkohol tidigt och vårt jobb är att förebygga det på ett pedagogiskt sätt, där vi erbjuder en buffé av aktiviteter som unga är intresserade av eller kan motiveras till att testa på.

Det berättar Enes Feratovic, som är fritidsledare på Hageby hus. Han betonar också sin och sina kollegors roll som förebilder och viktiga vuxna i ungdomarnas liv. Att våga ta diskussioner om alkohol och andra droger med ungdomarna på fritidsgården, ser han som en självklar del av sin roll.

Vision om att samla Norrköpings unga

Idén att arrangera en stor basketturnering för ungdomar kom från personal på fritidsgården med intresse för och kontakter inom basketen. Syftet var att erbjuda Norrköpings unga en kväll utöver det vanliga, genom ett stort drogfritt evenemang där både tjejer och killar från olika stadsdelar förenades genom basket, musik och aktiviteter. Och att göra det tillsammans ungdomar själva och med andra aktörer i Norrköping.

Med erfarenhet och utvärderingar från ett tidigare basketevenemang som inte riktigt blev som fritidsgården önskat, satte en noggrann planering inför årets event, Basket tournament 2.0, igång.

Att Hageby hus lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med andra aktörer i Norrköping, kom till stor glädje inför turneringen. Basketföreningen Norrköping Dolphins och Mångfaldshuset, en annan fritidsgård i Norrköping, anslöt som arrangörer. Utifrån sina erfarenheter och resurser samarbetade de olika verksamheterna under hela planeringen. En central del var också att involvera ungdomar själva inför eventet.

– Vid Norrköpings fritidsgårdar har vi en ”checklista” som är framarbetad i ett forum för tonåringar, tonårsgruppen. I gruppen deltar representanter från alla 14 fritidsgårdar i Norrköping för att skapa evenemang där olika fritidsgårdar samverkar, berättar Enes Feratovic.

Det gemensamma målet var att locka minst 500 ungdomar i åldern 13–19 år till eventet. Vid sidan av själva basketen bokades annan underhållning och flera artister som dragplåster. Eventet uppmärksammades sedan genom marknadsföring där ungdomar är – på fritidsgårdarna och i skolor, men även på sociala medier som Snapshat. I all marknadsföring stod tydligt att eventet var drogfritt.

Succé för årets turnering

Streetbasket tournament 2.0 ägde rum i Norrköpings Dolphins arena från tidig till sen kväll den 24 november i år. Turneringen hade 13 föranmälda lag och fina priser kunde ordnas genom sponsring från skoföretaget Sneakify. Utöver att tävla och se basketmatcher, kunde besökare lyssna på artisterna som varit årets dragplåster, men även se andra musik och dansuppträdanden, testa graffiti och delta i olika tävlingar. På plats fanns även en DJ som spelade musik i bakgrunden.

Under kvällen kom totalt runt 600 besökare och ett 30-tal ungdomar från evenemangsgrupper vid fritidsgårdarna var med och jobbade. På plats fanns även 3 vakter och 10 vuxna från fritidsgårdarna. För att garantera ett drogfritt event, fick besökare blåsa i alkomätare vid entrén.

– Resultatet blev en succé om man lyssnar till ungdomarna som var supernöjda! Något väldigt positivt var att många tjejer dök upp, något vi kämpat med under tidigare aktiviteter. Nu ska turneringen bli en tradition och ett återkommande evenemang där ännu fler goda aktörer samarbetar nästa gång, avslutar Enes Feratovic.

Enes bästa tips:

  • Lyssna till ungdomarna, de är facit på vad de själva gillar!
  • Samverka med goda aktörer för att göra eventet så bra som möjligt utifrån olika perspektiv och intressen.
  • Var engagerad från början till slut.

Basket Tournament 2.0 – en film av Laith Al-Dabbag

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad