Projekt 1368

Sommarfestival18 engagerande unga att skapa något eget

Tillsammans med drivna ungdomar kunde de tre kommunerna Stenungssund, Tjörn och Orust skapa en sommarfestival som lockade hela 500 besökare.

Sommaren förknippas med långa nätter, strandbad och glass. Men skolavslutningar och sommarlov är också en tid då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol.

Sommaren 2018 ville det så kallade STO-kommunerna (Stenungssund, Tjörn och Orust) skapa något extra rolig för att kicka igång sommarlovet. Detta som ett alternativ till fest och fylla. Utgångspunkten var att låta ungdomarna själva vara med och påverka, att skapa något eget just för dem och samtidigt lära sig något på vägen. 

En ungdomsarrangör anställdes för att hålla ihop arrangemanget. Ungdomar från alla tre kommunerna blev tillfrågade om de ville vara med i arrangörsgruppen för att vara med i arbetet. Då växte idén fram om en sommarfestival.

Arrangörsgruppen samlas regelbundet och ungdomarna som var med fick olika ansvarsområden och arbetade med allt ifrån bokningsarbete, budgetering, marknadsföring, scenbygge och värdskap. För att ungdomarna skulle få så bra förutsättningar som möjligt att sköta och driva festivalen (nästan helt själva) fanns respektive kommuns projektkontor till hands som en hjälpande hand på vägen.

– Ungdomarna som arbetade ideellt, drev processen från början till slut på egen hand. En lärorik process som de klarade bra! Berättar Anna-Karin Leverin, föreståndare Kultur-och fritidscentra på Tjörns kommun.

Annonsering av festivalen gjordes på skärmar på skolor och via sociala medier. På Facebook fanns möjlighet att önska artister till kvällen. Affischer sattes upp runtom i kommunerna – allt av ungdomarna själva. Eventet annonserade tydligt som ett drog- och alkoholfritt arrangemang.

500 personer deltog!
Den 16 juni, mellan kl. 15 till 23 hölls en festival aldrig tidigare skådats i området. Kulturhusparkens i Stenungssund fylldes med foodtrucks och på scenen uppträdde artister. Inträdet var såklart gratis. För publik under 13 år krävdes målsmans närvaro.

Kulturhusparken var en bra plats för arrangemanget då förbindelserna dit var goda. Ungdomar, familjer och även gamla närvarade med stor entusiasm. Artister var väldigt nöjda då allt sköttes smidigt och proffsigt .

Finansieringen sköttes med hjälp av medlen från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, samt från lokala sponsorer.

Vuxennärvaron hög
Polis, publikvärdar, arbetande ungdomar, fältare och volontärer (ofta föräldrar) vandrade runt i området, snackade med besökare och såg till att alla mådde bra. En handlingsplan togs fram som tydliggjorde arbetsgången om något oförutsägbart skulle ske.

Samverkan STO
Utan samverkan hade festivalen, som kallades Sommarfestivalen18 inte varit möjlig. Eftersom ungdomarna i de tre kommunerna träffas både inom studier och på fritiden är det naturligt att även de tre kommunerna samverkar över kommungränserna.

– Att jobba ihop bidrar till många fördelar. Tillsammans blir vi starkare. Genom samverkan kan vi tre kommuner lyfta fram våra respektive specialisering och kostnader kan minska genom att använda varandras kompetenser, säger Anna-Karin Leverin.

Anna-Karin fortsätter att berätta att samverkan ger fler och bättre möjligheter för kommunernas ungdomar.

– Vi har kortare beslutsvägar när möjlighet till samverkan uppstår. Bästa av allt, gott samarbete smittar av sig till ungdomarna som känner sig sedda och hörda.

Utvärderingen positiv
Förutom ”goda hamburgare” och ”bra ljud” rapporterades även hög närvaron från polis och vuxna på området som positivt i utvärderingen. Även en avsaknad av synlig rökning eller alkohol på området sågs som positivt. Men det finns alltid möjlighet till förbättringar. Några klagomål lämnades från boende som tyckte att ljudnivån var för hög, vilket arrangörerna tar på största allvar.

Publikrekord 2019!
Året efter anordnades Sommarfetsivalen19 den 15 juni på samma plats. Aldrig tidigare har ett drogfritt ungdomsarrangemang i Kulturhusparken dragit så mycket folk. Men på grund av rådande omständigheter med Covid-19 blir det tyvärr ingen festival 2020.