Projekt 1274

En bättre start för Uppsalas ekonomistudenter

Fokus på gemenskap och trygghet skapar en smartare alkoholkultur vid Uppsalaekonomernas mottagningsveckor.

Uppsala är en av Sveriges äldsta studentstäder med långtgående traditioner av studentliv. Ett studentliv där alkohol många gånger får en central roll. Introduktionen är studenternas första möte med studentlivet. För att ge de nya studenterna vid ekonomutbildningen en så bra start som möjligt arrangeras Recceveckorna av Föreningen Uppsalaekonomerna.

600 nya ekonomstudenter välkomnas varje år
Recceveckorna är mottagningsveckor som går av stapeln två gånger per år i samband med terminstart, januari respektive september. Varje termin välkomnas cirka 300 nya ekonomstudenter till Uppsala. Nya studenter i Uppsala kallas för recentiorer med smeknamnet ”recce”, därav namnet Recceveckorna. Syftet med mottagningsveckorna är att få nya studenter att känna sig välkomna, lära dem om Uppsala och Uppsalaekonomerna samt skapa gemenskap. Uppsalaekonomernas Välkomstutskott är ansvarig för Recceveckorna, som genomförs med hjälp av 30 faddrar och 5 generaler.

Recceveckornar pågår under sex veckor, fullspäckade med aktiviteter under diverse event där vissa ingår i den övergripande tävlingen om ”Reccepokalen” som delas ut i slutet av veckorna. Eventen kan variera något från termin till termin men omfattar alltid både dags- och kvällsevent. Allt från brunch, sittningar och spex till lådbilsrace och föreläsningar.

Uppsalaekonomerna vill skapa ett studentliv där många kan trivas och umgås. Ett studentliv fritt från alkoholhets. Tidigare år arrangerades dagsfester under mottagningen, vilket bidrog till att studenterna var berusade även under dagtid. Tanken bakom Recceveckorna är att erbjuda en bredd av olika aktiviteter och sammanhang för studenterna att mötas. Sedan 2014 arrangeras inga dagsfester och alla dagsaktiviteter är helt alkoholfria. På så sätt vill Uppsalaekonomerna skapa valmöjlighet och flytta fokus från alkohol till gemenskap, så att fler känner sig inkluderade.

Nyktra faddrar skapar trygghet
Ytterligare en insats för att skapa trygghet är nyktra faddrar. Minst en fadder i varje ”Reccelag”, de grupper som de nya studenterna delas in i, har en nykter fadder som finns på plats under kvällarna. Nytt från och med januari 2017 är att det även finns en nykter ansvarig från ledningen, så kallad ”general”, på plats under de kvällsevent där alkohol förtärs. På så sätt finns det alltid någon som är redo att rycka in om något skulle hända. Generalen fungerar också som ett gott exempel på att man kan festa utan alkohol.

– Vi vet att de nyktra faddrarna och generalerna bidrar till att fler känna sig välkomna, då långt ifrån alla studenter väljer att dricka alkohol.  Då kan det kännas skönt att veta att även faddrarna och generalen är nyktra under kvällarna, berättar Miriam Tate, Vice Ordförande vid Uppsalaekonomerna.

Hon tillägger även att de inför Recceveckorna i januari 2018 utökat antalet nyktra faddrar och generaler vid varje alkoholrelaterat event, från 6 till 12 personer. Detta innebär att två faddrar finns på plats vid varje event, vilket har skapat positiva effekter och uppskattats av både faddrar, generaler och de nya studenterna.

Under kvällarna har nykterfaddrar och nyktergeneraler alltid på sig ett band för att synliggöra dem. Under Recceveckornas gång är det framförallt faddrarnas uppgift att fortsätta kommunicera till ”reccarna” och bidra till att minska alkoholhets.

Alkohol ligger högt på agendan
För att göra ett bra mottagande behövs kunskap och dialog. Samtliga faddrar och generaler går en alkoholutbildning inför sina uppdrag vid Recceveckorna.

En gemensam träff arrangeras även för samtliga studenter som är involverade i Recceveckorna. Faddrar, generaler, Välkomstutskottet samt Ordföranderiet (presidiet) träffas för att diskutera alkoholkulturen samt Uppsalaekonomernas insatser och ansvar i att arbeta för en smartare alkoholkultur. Fokus ligger på varför insatserna görs, hur föreningen kommunicerar kring alkohol och hur de kan arbeta för att alla ska känna sig, samt var faddrar och generaler kan vända sig för stöd i frågor kring alkohol.

Miriam betonar vikten av arbetet kring Recceveckorna.

– För oss handlar det om att värna om studenterna. Syftet med alla insatser är att bidra till en bättre alkoholkultur i en studentstad som har en djupt ingrodd kultur av fest och alkohol.

Uppsalaekonomerna är tydliga med vad som gäller när det kommer till alkohol redan från första dagen. Alla nya reccar informeras kring föreningens alkoholpolicy och syftet med nykterfaddrar och -generaler.

Långsiktigt tänk
Även om arbetet för en smartare alkoholkultur är ett långsiktigt och aktivt arbete kan Uppsalaekonomerna se skillnad i studenternas förhållningssätt till alkohol under Recceveckorna. En förändring som skett tack vare insatserna. Enligt Miriam Tate gäller det både bland nya och gamla studenter.

– Nu pratar vi mer kring alkohol och hur vi kan bidra till ett sundare förhållningssätt än vad vi gjorde för några år sedan. Både internt och med de nya studenterna. Det har bidragit till ökad eftertänksamhet en ökad förståelse kring varför arbetet kring alkohol är viktigt.

Alkoholkulturen i Uppsala, och många andra studentstäder, är djupt rotad i traditioner och en studentkultur. Något som är svårt att förändra över en natt. Därför är det enligt Uppsalaekonomerna viktigt med ett fortsatt aktivt förebyggande arbete. De ser fram ett fortsatt arbete med att utveckla insatserna under Recceveckorna och andra sammanhang för att skapa en smartare alkoholkultur inom studentlivet.

Foto: Carl Lutnaes.