Projekt 1278

Slaget om Linköping – alkoholfri skolstart på gymnasiet

Gymnasieelever, i samarbete med Linköpings kommun, skapade ett roligt event för att minska berusningen i samband med terminsstart.

Sedan flera år tillbaka har Linköpings kommun haft problem med berusning i samband med nollningen, ett firande vid skolstarten på gymnasiet. Inför höstterminsstarten 2017 tog kommunen därför initiativ till att, tillsammans med elever vid gymnasieskolorna i Linköping, genomföra ett projekt för att motverka fyllan under nollningen. Ett projekt som fått namnet Slaget om Linköping.

Arbetet med projektet påbörjades under våren 2017. I samarbete med Samverkansgruppen, som består av Linköpings samtliga gymnasieskolor, ingick kommunens ungdomsombud samt representanter från kultur & fritidsnämnden och bildningsnämnden i projektgruppen. Idén till Slaget om Linköping kom från en av eleverna som engagerade sig i projektet.

– Vi vill ha roligt utan alkohol och droger. Man skapar mer kontakt med människor om man är trevlig, säger Patricia Thiele, elev på Yrkesgymnasiet som har varit engagerad i projektet.

Eleverna i Samverkansgruppen gav ungdomsombuden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för projektet och agera projektledare. Tillsammans med eleverna formulerades projektets mål.

– Målet var att erbjuda alla ettor en rolig och trivsam uppstart på gymnasiet, fri från kränkningar, mobbning och alkohol. Vi ville stärka gemenskapen mellan skolorna, berättar ungdomsombuden Anjelica Johansson och Albin Adell Sjöberg.

Då begreppet nollning är starkt kopplat till alkohol och den tidigare kulturen kring firandet av skolstarten, valde de att beskriva Slaget om Linköping som en uppstart eller inspark istället för nollningsevent.

Pepp inför färgsprakande evenemang
Inför att eventet skulle gå av stapeln gick skolornas elevkårs- och elevrådsrepresentanter aktivt ut och uppmanade nya ettor att delta och avstå från alkohol under hela uppstarten.

Den 25 augusti 2017 genomfördes Slaget om Linköping på Linköping arena. Deltagarna började med att tävla i en femkamp som bestod av olika grenar. Sedan bar det av till Kungsträdgården i Linköping för avslutning och kvällsaktivitet i form av en färgfest med DJ. Hela evenemanget varade från klockan 12–19.

Lyckat projekt blir långsiktig lösning
Totalt deltog 15 av de 19 gymnasieskolorna i Linköping och närmare 4000 elever närvarade. För att vara första gången som projektet genomfördes är arrangörerna nöjda med uppslutningen och att eleverna valde att avstå från alkohol och samtidigt hade roligt under eventet.

– Vi är otroligt stolta över våra ungdomar i Linköping som tog tag i ett mångårigt problem, menar Anjelica Johansson och Albin Adell Sjöberg.

Nu lyfter arrangörerna blicken till ett mer långsiktigt perspektiv för att få en ännu tydligare förändring i kommunen.

– Detta är ett steg i rätt riktning men vi kunde se en del missnöjda ungdomar som tar den traditionsenliga nollningen seriöst och hade andra förväntningar, fortsätter Anjelica Johansson och Albin Adell Sjöberg.

Efter beslut från Linköpings bildningsnämnd i september 2017, ska ungdomsombuden fortsätta uppdraget och det pågår diskussioner om att göra en femårig plan för att se hur resultatet blir.