Projekt 1343

Samarbete som utmanar alkoholnormer

Ett lyckat samarbete med målsättningen att skaka om en förlegad tradition av alkohol inom bilbranschen.

Det har länge funnits en koppling mellan bilindustrin och alkohol på olika sätt; partnerskap, leveransgåvor, firande av bilsportsvinster med mera. Det här projektet startades för att bryta den kulturen, att bryta den självklara normen att fira med alkohol.

Samarbete för alkoholfri bilkörning
Samarbetet startade när biltillverkaren Porsche och Oddbird (tidigare MRG Wines), som tillverkar och distribuerar alkoholfria viner, jobbade sida vid sida på ett event som båda sponsrade. Den självklara kombinationen mellan bilkörning och alkoholfri dryck blev än mer uppenbar under eventet. Fram till dess hade det varit en utmaning att få till samarbeten kring alkoholfria leveransgåvor, men nu föddes nya förutsättningar.

Eventet blev upptakten till ett samarbete som ledde fram till en alkoholfri leveransgåva till Porsches kunder. Sedan mars 2019 får den nyblivne bilägaren ett helt nytt alkoholfritt Champagne i en tillhörande låda. Gåvan har varit mycket uppskattad, något man tolkar som att kunderna har tagit till sig tanken bakom initiativet.

Nöjda samarbetsparter
De båda aktörerna är nöjda med projektet som uppnått både syftet med att bryta normen med att fira med alkohol, utan  att tulla på kvalité och finess.

-Samarbetet symboliserar ett erkännande för hantverket och vår vision om ett samhälle som tar sitt ansvar inom bilbranschen. Vi har lyckats att bryta trenden med att bilföretagen ger alkoholhaltig Champagne till bilköpare, till att istället ge ett alkoholbefriat bubbel, vin som vi kallar ”liberated from alcohol”, säger Moa Gurbuzer på Oddbird.

– Det skall vara självklart att man kan köra till ett Porsche event och sen köra hem utan att kompromissa med smak, kvalité och upplevelse, säger Esse Manesh, försäljningschef på Porsche Stockholm.

Samarbetsaktörerna hoppas att samarbetet kan inspirera fler att ta efter och utmana normen att skåla med alkohol inom bilbranschen.

IQ:s motivering
Samarbetet mellan Porsche Sverige och Oddbird, där alkoholdryck har bytts till alkoholfri dryck som försäljningsgåva vid bilköp, är ett gott exempel på hur företag kan arbeta för att motverka alkoholens skadeverkningar. Bilkörande och alkohol hör inte ihop. Med stil och finess har samarbetet visat på en motkraft till normen som sammankopplar bilsport med alkohol, en viktig symbol som vi hoppas att fler tar efter. Det är för denna handling som samarbetet har certifierats av IQ.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad