Projekt 1371

Samarbete för ansvarsfull alkoholhantering i Lunds studentliv

Tre studentorganisationer gick ihop med kommunen och skapade en utbildning i hantering av alkohol. Målet var att skapa en trygg och trivsam krogmiljö i universitetslivet.

Alkohol förekommer i samband med studentliv och studenter både exponeras för och hanterar alkohol i samband med försäljning på studentorganisationernas pubar och aktiviteter. För att skapa en trivsam atmosfär och en trygg krogmiljö i universitetslivet i Lund gick studentorganisationerna Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och Lunds Universitets Studentkårer (LUS) ihop och bildade AFKKLUS-samarbetet. I samarbete med Tillståndsenheten i Lunds kommun skapades en utbildning i hantering av alkohol anpassad för studentlivsarrangemang. Utbildningen vänder sig till studentlivsaktiva personer och samarbetet har pågått under minst 10 års tid.

Trygg hantering av alkohol
Eftersom flera utskott inom AF, KK och LUS hanterar alkohol i sin verksamhet anser AFKKLUS att det är viktigt med kunskap om vad man behöver tänka på i samband med försäljning och vid intag av alkoholhaltiga drycker. Målet med utbildningen är att skapa medvetenhet och kunskap kring alkoholens effekter och att ge olika tips som kan vara till hjälp under studenttiden. Syftet är att de studenter som arbetar ideellt med verksamhet och serverar alkohol ska känna sig bekväma med att kunna neka överförfriskade gäster om det behövs.

Utbildningen är skräddarsydd för studentlivsarrangemang och uppdelad i tre olika certifieringar. AFKKLUS är huvudarrangörer och projektledare av utbildningen. Arrangörernas arbete med utbildningen innefattar bokning av lokaler, bokning av föreläsare, budgetering och finansiering, inbjudning och administrering av deltagare, in- och utcheckning för deltagare på plats, matbeställningar och i viss mån även rättning av prov för B-cert.

-Utbildningarna medför säker hantering av alkoholförsäljning och en medvetenhet som uppmuntrar alkoholfria alternativ bland deltagarna, säger Julia Carldén, tidigare ordförande i Kuratorskollegiet, KK, i Lund.

Utbildningens upplägg ser ut såhär:
A-cert: Två kvällar, görs i samarbete med studenthälsan.
I den här delen av utbildningen ingår grundläggande information om alkohollagen, man diskuterar alkoholens effekter och olika tips kopplade till hur man serverar alkohol på ett tryggt sätt. Utbildningen riktar sig till ideellt studentlivsaktiva som arbetar med någon form av alkoholrelaterat utskott.

B-cert: En heldag (söndag) avslutas med ett prov där deltagarna får påvisa att de förstått informationen från utbildningsdagen. Detta utbildningstillfälle går in mer djupgående på alkohollagen och olika tips kopplade till beteendemönster och hur man kan avvisa gäster. Det finns även en del kopplad till narkotikahantering och säkerhet som leds av Polisen och Räddningstjänsten. Denna utbildningsdag riktar sig till de studentlivsaktiva som är serveringsansvariga för ett alkoholrelaterat utskott.

C-cert: Två heldagar. Dessa utbildningsdagar avslutas med ett prov där deltagarna måste klara en viss poäng för att godkännas som PBI:er. Detta utbildningstillfälle är en sammanslagning av A- och B-cert men med mer djupgående information, särskilt gällande alkohollagen. Det finns också en del som fokuserar på marknadsföring och vad som är viktigt att tänka på för att inte uppmuntra till mer alkoholkonsumtion. Utbildningen riktar sig främst till firmatecknare inom organisationer med stadigvarande tillstånd, så kallade PBI:er.

-Utbildningstillfällena blev mycket lyckade denna omgång (2019) enligt både deltagare och föreläsare, säger Julia Carldén.

Deltagande under 2020:

A-cert 2020-01-28 & 2020-02-04 deltog 300 personer
B-cert 2020-03-01 deltog 200 personer
C-cert 2020-01-20 & 2020-01-22 deltog 50 personer