Projekt 1359

Resan till Liseberg rådde bot på fyllan

Fylla och stök på valborg byttes mot en populär resa till Liseberg för ungdomarna i Vimmerby.

I Vimmerby var valborgsmässoafton tidigare förknippad med tonårsfylla. Fältare, fritidsledare och skolpersonal var ute på stan för att finnas till hands, se till att ingen blev för full eller kom till skada. Även poliser var ute patrullerade eller körde runt i bilen. Men ingen organiserad verksamhet fanns och insatserna till trots kände fritidsledarna snarare att de ”vaktade ungdomarna medan de drack”.

Ett nytt samarbete blev lösningen
Man insåg att något mer organiserat upplägg behövdes och så kläcktes idén om att ta med ungdomarna på en resa till Liseberg.

-Vi hade hört att kyrkan åkte med sina konfirmander till Liseberg just på valborg. Då kom vi på att vi kan ju samarbeta, berättar Camilla Karlsson som arbetar som fritidsledare på fritidsgården Fabriken i Vimmerby.

Och så blev det. Arbetet satte igång och man samlade ihop representanter från Svenska kyrkan, korskyrkan och kommunen, sökte pengar och la upp en budget. Det skulle kosta så lite som möjligt för att så många som möjligt skulle ha råd att åka med. Kostnaden blev således 300 kronor per person (då ingick resa, entré, åkband och matbiljett).

På valborgsmässoafton 2010 åkte man med två bussar lastade med ungdomar till Liseberg för att roa sig rejält på nöjesfältet – utan alkohol eller droger. I varje buss fanns också två ledare. Om minsta misstanke uppstod om att någon ungdom druckit alkohol fick han/hon blåsa i alkomätare.

”Lisebergsresan på valborg” snabbt populär
Resan blev snabbt populär. Under åren har allt från två till sju bussar med ungdomar rest till nöjesfältet. Informationen om resan kommunicerades i media, via sociala medier och på skolorna. Men framför allt spred det sig bland ungdomarna om ”Lisebergsresan på valborg” och trycket på platserna var stort.

På senare år arrangerar kommunen själv resan och man har dragit ner åldersgränsen till årskurs 7–9 samt årskurs 1 i gymnasiet. De får åka med i första hand. De som inte har fyllt 18 år får sen anmäla sig och övriga får skriva upp sig på reservlista. Men 2019 fick alla som ville följa med.

– Vi ser till att för dom som inte har möjlighet att betala dessa 300 kronor, som avgiften är, så står Majblomman eller Rädda Barnen för kostnaden, berättar Camilla Karlsson vidare. Pengar ska inte vara ett hinder för att kunna följa med.

Resan flyttades till skolavslutningen
Sedan Lisebergsresan gick över i kommunens regi har upplägget fortsatt att vara detsamma. Men 2019 valde man att byta dag för resan till skolavslutningsdagen eftersom man hade sett att alkoholkonsumtionen hade ökat vid de tillfället. Trots byte av dag fylldes hela fyra bussar som gick till Liseberg. Succé!

På valborg hade man verksamhet klockan 18:00 – 02:00 på fritidsgården Fabriken istället. Samtidigt var två olika team ute och fältade på stan och i ytterområdena där man kunde misstänka fest.

-Lycka var när vi inte såg någon tendens till ungdomar varken på stan eller på dessa områden! säger Camilla Karlsson.

Hon menar att ungdomarna hellre följer med på resorna i stället för att vara ute på stan och dricka sig berusade. I snitt följer 250 ungdomar med på Lisebergsresan.

-Vår kommun ser en stor vinst med denna satsning och vi gör något ungdomarna älskar och ser fram emot! Dom som blir ”för gamla” för att åka med blir ledsna och dom som äntligen får åka med första gången i 7:an är lyckliga för dom har sett fram emot detta.

Ett annorlunda år
Även i år 2020 fanns stora planer för valborg och student. En världsfest var planerad på valborg men får nu ställas in i enlighet med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det är ännu oklart om Fabriken ska ha öppet som vanligt på valborg. På skolavslutningen/studentdagen planerar man att åka med fyra bussar till Liseberg. Men det är än så länge bara planer. Hur läget är då med covid-19, återstår ännu att se.