Projekt 1311

Projektet ”Orten för alla” förenade unga i Jönköping

Projektet ”Orten för alla” erbjöd unga en meningsfull sysselsättning och bidrog samtidigt till att öka tryggheten i Öxnehaga, Jönköping.

I Öxnehaga, söder om Huskvarna i Jönköping, har ungdomar haft svårt att hitta en meningsfull sysselsättning på fritiden. Bristen på aktiviteter har lett till att många hängt vid områdets centrum där skadegörelse, drog- och alkoholkonsumtion varit ett problem.

För att förändra situationen bestämde sig fotbollsklubben Assyriska/Öxnehaga för att under 2018 genomföra projektet ”Orten för alla”. Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter för ungdomarna i området ville man förebygga utanförskap och användning av alkohol och andra droger – och samtidigt bygga broar mellan ungdomarna i Öxnehaga och andra delar av Jönköping.

Positiva erfarenheter från fotbollen

Projektledare för ”Orten för alla” var Sami Belay, som själv bor i området och är aktiv som ungdomstränare i fotbollsföreningen Assyriska/Öxnehaga.

– Jag hade under en längre tid sett fotbollens positiva inverkan på ungdomars vardag. Med utgångspunkt i fotbollen tog jag upp idéer för att utveckla ungdomsverksamheten under helgerna tillsammans med andra aktörer, berättar han.

Tanken var också att förena det nya projektet med Zlatanera cup, en stor årlig fotbollscup och integrationssatsning i Jönköping, som Sami själv varit med och arrangerat sedan tidigare.

Samarbete med flera lokala aktörer

Efter att ha diskuterat olika insatser beslutade man sig för att starta nattfotboll, organiserad spontanfotboll för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid under helgerna. Nattfotbollen marknadsfördes via sociala medier och på träningar, vilket gjorde att ungdomar också spred nyheten mellan varandra.

Inför nattfotbollens start samarbetade Assyriska/Öxnehaga med flera andra aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen försåg projektet med lokal och t-shirts till ungdomarna medan bostadsbolaget Vätterhem erbjöd att stå för fika och att sprida information om nattfotbollen i sina kanaler. Zlatanera cup ställde upp med ledare.

Fotbollsturnering varje lördagskväll

Varje lördagskväll mellan åtta och midnatt öppnades dörrarna för en fotbollsturnering i Öxnehagas sporthall. Ungdomar från 12 år och uppåt var välkomna och lagen mixades på plats. Noll tolerans gällde mot alkohol och andra droger, vilket inte var ett problem i Öxnehaga.

– I all marknadsförening var vi tydliga med att nattfotbollen är helt drogfri. Skulle någon ha dykt upp påverkad skulle personen fått gå därifrån och komma tillbaka nykter vid ett annat tillfälle, säger Sami.

Kvällarna leddes av tränare från Assyriska/Öxnehaga och projektledare från Zlatanera cup. Man engagerade också föräldrar och under många kvällar kom även områdespolisen för att prata med och lära känna ungdomarna.

– Besöken har bidragit till en bättre relation mellan polisen och ungdomarna, som tyvärr ofta hade en negativ erfarenhet och bild av polisen, säger Sami.

Många deltagare och ökad trygghet i området

Nattfotbollen blev väldigt populär bland ungdomar i Jönköping, med mycket större uppslutning än vad man vågat hoppas på.

– Varje lördag deltog mellan 50 och 70 ungdomar från Öxnehaga och från andra delar av Jönköping – och även föräldrar kom och tittade. Det blev en väldigt positiv mötesplats, konstaterar Sami.

Sedan ”Orten för alla” drog igång har man också sett en ökad trygghet i området och att skadegörelsen minskat avsevärt. Därför – och för att ungdomarna själva efterfrågar den, har nu nattfotbollen startat för andra året i rad, denna gång med Kultur och fritidsförvaltningen som arrangör.

Samis bästa tips:

  • Fråga ungdomar i området vad de och vill och jobba tillsammans med dem.
  • Ha ett genomtänk koncept och var tydlig med vad som gäller från början.
  • Ha roligt tillsammans och fokusera på gemenskapen.

  • Satsa på bra marknadsföring.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad