Projekt 1366

På läktaren läser föräldrar om unga och alkohol

Vimmerby kommun samarbetar med idrottsföreningar för att nå föräldrar som ”hänger” i väntan på att träningen ska ta slut. I ett ställ av kartong finns det att läsa om unga och alkohol.

Det var hösten 2016 som samarbetet med idrottsföreningar började och de första ”Föräldrastödställen” placerades ut hos tre av kommunens idrottsföreningar. Föräldrastödstället är ett ställ gjort av kartong där föräldrar kan läsa om ungdomar och alkohol. Idén var att nå föräldrar på en ny arena. Förutom idrottande barn är idrottslokaler också en plats där många föräldrar ”hänger”.

Att stötta föräldrar med kunskap och verktyg är ett sätt att stärka dem i att vara ett närvarande och tryggt stöd för deras barn. Något Vimmerbys kommun tror starkt på.

Det är kommunens ANDTS- samordnare (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) Anja Persson som ansvarar för informationen i stället. Idrottsföreningarna bidrar genom att upplåta en plats för stället i sina lokaler, gärna där föräldrar rör sig så som i kafeterian eller uppe på läktaren.

Idag finns Föräldrastödstället att hitta hos totalt tolv idrottsföreningars lokaler i Vimmerby kommun. Föreningarna bedriver idrott så som fotbolls-, tennis-, ridsports-, simning med mera. Varje höst och vår byte Anja ut materialet till det allra ”hetaste”. Förhoppningen är att nå så många föräldrar som möjligt.

– I de mindre orterna placerar vi ut stället hos en förening på vinterhalvåret och flyttas sen till en annan förening i samma ort på sommarhalvåret. På så sätt kan vi följa inom- och utomhussäsongerna och förhoppningsvis nå fler föräldrar, berättar Anja.

De böcker som erbjuds att läsa på plats är Så blir du världens bästa idrottsförälder av Jim Thompson, Framtidspiloter av Mia Börjesson och såklart senaste Tonårsparlören. Alkohol och tonåringar – till dig som är förälder på olika språk finns också med samt material från bland annat Tänk om, Tobaksfakta och A non smoking generation. Föräldrar som vistas i lokalen, kanske i väntan på att träningen ska ta slut, eller i halvlek under helgens match/ tävling, kan läsa materialet på plats för att sen lämna det till nästa förälder.

– Vi vet att det är främst föräldrar till något yngre barn som hänger i hallarna, men vi ser det som en tidigt förebyggande insats genom att nå dem också, säger Anja.

Det här är en insats av många andra pågående insatser Vimmerby kommun gör riktat mot föräldrar.

– Om vi bara så når en förälder, oavsett barnens ålder med information via föräldrastödstället så är det något positivt! Bara att stället syns där föräldrar och barn rör sig är en påminnelse till föräldrar om att prata med sina barn om alkohol, säger Anja.

Föreningarna som är med i projektet är positiva till samarbetet som känns enkelt och lustfyllt. De ser ofta föräldrar sitta nära stället och läsa, bland annat i pauser under tävlingar. Förbipasserande hajar till när de går förbi och börjar nyfiket öppna i böckerna.

Tyvärr är det mindre rörelse i idrottsytorna under rådande pandemi. Men kommunen och föreningarna ser framåt. Det kommer en tid efter Covid-19.

Anja tipsar:

  • Ta hjälp av fritidssamordnare för att hitta rätt kontaktperson i föreningen.
  • Placera stället synligt och bevakat. Du vill både att föräldrar hittar, men också att material inte ska försvinna eller förstöras.
  • Uppdatera innehållet ofta. Det måste kännas aktuellt för att vara intressant!