Projekt 1345

Nyktert studentliv i Umeå

Genom att arrangera alkoholfria studentaktiviteter vill Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF i Umeå visa att alla de klassiska studentaktiviteterna kan genomföras utan alkohol.

Det finns en stark alkoholnorm i studentlivet. Mottagningarna är förknippade med överdriven alkoholkonsumtion. Många har sin första fylla när de börjar plugga medan de som inte trivs med festandet drar sig undan. Som nykter under studenttiden är det lätt att känna sig udda och ensam. Men i själva verket finns det många nyktra studenter, men några av dem blir sittandess hemma när alla andra är ute.

-Vi ville fånga upp nya studenter direkt och visa dem att det finns nyktra sammanhang att umgås i! säger Ingrid Berglund, aktiv medlem i UNF Umeå. Hon tror att det är då studenterna är som mest öppna för att träffa UNF, det vill säga innan de fallit för grupptrycket och börjat dricka alkohol.

Aktiviteter för nyktra studenter
Under året anordnade UNF följaktligen en rad egna aktiviteter för nyktra studenter i Umeå. De var sex UNF:are som arrangerade aktiviteterna. Fem av dem var själva studenter med olika erfarenheter av hur studentmottagningarna brukar se ut. För att få hjälp med finansiering sökte arrangörerna och fick stipendium från IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse. De samarbetade också med studieförbund och studentkår för att ha råd med mat, lokaler och marknadsföring. En enkel hemsida gjordes och affischer sattes upp på campus och det köptes annonser på Instagram. Man bad även infoansvariga på universitetet samt mottagningsgeneraler att bjuda in nya nyktra studenter i sina kanaler. Dessutom värvades deltagare på campus där UNF-föreningen hade en monter där de berättade om sina aktiviteter och bjöd på godis.

Lyckat resultat
Det blev totalt sju fristående aktiviteter som hölls av UNF-föreningen i Umeå under höstterminen 2019. Det var picknick med kubb, poängjakt, grillning, tacokväll med lära-känna-lekar, musik-quiz, nattklubb och sittning. Totalt deltog 18 studenter, flera kom på en eller ett par aktiviteter, några var med på 4–5 av aktiviteterna. Målgruppen man ville attrahera var studenter som väljer att avstå från alkohol, men målgruppen skiljde sig lite mellan de olika aktiviteterna.

-Vi fick frågan i samband med värvningen och då svarade vi att man inte måste vara helnykterist för att vara välkommen. Föreningen har den inställningen att om en person som dricker alkohol då och då, testar våra aktiviteter och gillar dem, så kan det vara en motivation att ge upp alkoholen helt, säger Ingrid Berglund.

Hon berättar vidare att nattklubben och sittningen var öppna för alla, målet där var lite annorlunda. Här ville man visa att det går att göra den typen av aktiviteter alkoholfria. Mottagningen var däremot ämnad för studenter som inte dricker alkohol alls, eftersom man från UNF ville hjälpa till att skapa en sammanhållning mellan de studenter som avstår alkohol.

Mottagningen
Totalt 18 studenter deltog i mottagningen och arrangörerna på UNF anser att det på det stora hela är ett lyckat resultat.

-Det märktes på flera av deltagarna att de upplevde en nyfunnen trygghet i att vara omgivna av andra nyktra och några har också fortsatt vara aktiva i föreningen, säger Ingrid Berglund.

Mottagningen skapade däremot inte den tighta sammanhållning som de programspecifika mottagningarna gör i en klass. Arrangörerna har insett att en alternativ mottagning har helt andra förutsättningar eftersom det nästan är vedertaget att man bör delta i sitt programs mottagning. Hos UNF däremot måste man ta ett aktivt beslut att komma. Man såg även en tydlig skillnad mellan intresset för de olika aktiviteterna och vilken typ av aktiviteter som lockade. Något som ansågs vara mycket positivt var att mottagningen drog till sig uppmärksamhet och att hemsidan hade över 600 besökare.

-Tack vare vår marknadsföring kan ingen student i Umeå ha missat att det går att ha ett socialt studentliv utan alkohol, säger Ingrid Berglund.

Nu är arrangörerna på UNF peppade på att genomföra en ännu bättre mottagning igen nästa höst. Då kommer de tillbaka med fler erfarenheter i ryggen och med fler engagerade personer, men konceptet nyktert studentliv kommer de fortsätta jobba med under hela året.

IQ:s motivering till certifieringen

UNF:s projekt Nyktert studentliv i Umeå utmanar normen som sammankoplar studentlivet med alkohol och visar på att sammanhållning och gemenskap bland studenter inte behöver förknippas med alkohol. Med aktiviteter som nykter mottagning, picknick, kubb, poängjakt, grillning, tacokväll, lära-känna-lekar, musik-quiz, nattklubb och sittning skapades sammanhang för studenter att finna gemenskap och glädje utan alkohol i fokus. Det är för denna handling som projektet har certifierats av IQ.