Projekt 1217

Nykter skolavslutningsaktivitet för unga i Orust Kommun

I Orust kommun firas skolavslutningen för högstadieelever med resa till Liseberg, en nykter och uppskattad tradition.

Under flera år har Orust kommun haft problem med ungdomsfylla i samband med skolavslutningarna. Eleverna som gick ut årskurs 9 hade sedan många år tillbaka en tradition av att fira med alkohol, vilket i sin tur drog med sig yngre ungdomar. Dessa tillfällen var stökiga och det fanns alltid en oro att något illa skulle hända.

Kommunens fritidsledare beslutade sig för att hitta en lösning och skapa en bättre avslutning för högstadieeleverna. Resultatet blev att erbjuda eleverna en upplevelse. Utgångseleverna i årskurs nio erbjöds en hemlig upplevelse, till exempel en resa eller middag, som skolan organiserade. Fritidsledare skulle i sin tur se till att även sjuornas och åttornas avslutning blev lika minnesvärd.

Attraktiv aktivitet
Fritidsledarna fick många förslag från eleverna i årskurs  7-8 på hur avslutningen skulle kunna firas, och genom åren har de testat på olika aktiviteter med olika resultat. Den aktivitet som varit absolut populärast och haft störst genomslagskraft är en resa till Liseberg – en aktivitet som numera blivit den nya traditionen.

Lisebergsresan kostar en slant och för att kunna genomföra avslutningen har fritidsledarna sökt ekonomiskt stöd genom Folkhälsorådet och olika fonder. Ambitionen är alltid att alla elever skall ges möjlighet att åka med på avslutningsresan. Genom de olika bidragen har man kunnat erbjuda elever ekonomiskt stöd för att ha råd med resan. Fritidsledarna har ett bra samarbete med skolans hälsoteam samt socialtjänsten kring eleverna och får på så sätt en helhetsbild kring elevernas behov.

Inför avslutningen sätts affischer och information upp på de två högstadieskolorna. Eleverna får även med sig Föräldrarlappen, ett informationsblad till ungdomarnas vårdnadshavare. På Föräldrarlappen fyller vårdnadshavaren i sina kontaktuppgifter. Lappen måste lämnas in för att eleven ska få följa med på resan, då den är ett kvitto på vårdnadshavarens godkännande. Fritidsledarna får hjälp av skolvärdarna på högstadieskolorna med att informera kring resan, samt samla in föräldrarlappar och pengar inför resan.

På eftermiddagen när avslutningen i skolan är klar är det dags för avfärd. Varje år rullar 3-4 bussar iväg med 150 – 200 förväntansfulla ungdomar som ska fira avslutningen på Liseberg. Fritidsledarna åker självklart med på resan och finns som stöd för ungdomarna samt kontakt för vårdnadshavarna under hela resan.

Stort genomslag
Med skolavslutningsinitiativet har man lyckats erbjuda eleverna ett positivt, alkohol- och drogfritt avslutningsfirande. Genom att erbjuda en så pass attraktiv aktivitet, har eleverna valt att följa med på resan och bryta de tidigare traditionerna av festande och fylla. Därmed har de yngre eleverna inte heller dragits in “festandet”, där elevernas alkoholdebut på så sätt har förhindrats/fördröjts.

Arbetet haft en enorm genomslagskraft och varit väldigt uppskattat bland eleverna. Initiativet har bidragit till att alkoholkonsumtionen bland de yngre ungdomarna har minskat på skolavslutningsdagen. Den etablerade, positiva traditionen är även något som de yngre eleverna ser fram emot att ta del av – ett resultat som fritidsledarna är väldigt stolta och nöjda med.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad