Projekt 1293

Nolltolerans mot alkohol under studenten i Olofström

I Nordenbergsskolan i Olofström tog man tag i studentfyllan och införde noll tolerans. Idag, 10 år senare, är en alkoholfri student en självklarhet

Studenten är och skulle kunna vara ett fantastiskt och minnesvärt tillfälle som för många ungdomar symboliserar klivet in i vuxenlivet. Men på många gymnasieskolor runt om i landet förknippas studenten i stället med fylla och upplevs som stökig. Det händer att berusade elever måste lämna skolan utan att få springa ut med sina klasskamrater på studentdagen. Det här är något som eskalerat på flera ställen och inneburit en allt större utmaning för skolorna och något negativt för ungdomarna.

Tog tag i problemet

Så var fallet även för Nordenbergsskolan i Olofströms kommun. I samband med studenten 2008 gick därför skolledning och socialtjänst ihop och beslöt sig för att göra en gemensam insats för att få bukt med problemen. 

Med målsättningen att alla, elever, vårdnadshavare och personal skulle vara väl informerade, känna sig trygga inför studenten och veta hur de kunde bidra till ett härligt firande, infördes nolltolerans mot alkohol. Nu skulle i stället en trevlig, trygg och minnesvärd student skapas. 

Detta är 10 år sedan och idag är det en självklarhet för alla att studentfirandet på Nordenbergsskolan är alkoholfritt.

Vägen till en alkoholfri student

För att lyckas med att införa nolltolerans mot alkohol i samband med studenten, har det varit viktigt att förankra detta ordentligt hos både elever och vårdnadshavare. Detta har gjorts i form av en tvåstegsraket. Det första steget innebär att man under klassmötena tidigt på höstterminen informerar de blivande studenterna och deras föräldrar om syftet med nolltolerans mot alkohol, som grundar sig i omtanke om eleverna. Man tar även upp vilka lagar och regler som gäller kring exempelvis langning, arbetsmiljölagen, skollagen, förordningar kring studentflak och de lokala alkoholförbudszoner som finns i de lokala ordningsstadgarna.

  Syftet är att alla elever och all skolpersonal ska känna till vad som gäller och vilka konsekvenser det får om reglerna inte följs, säger Kerstin Tjernlund som är rektor på skolan.  

Steg två är att skolledning, socialtjänst och (om möjligt) polisen informerar avgångseleverna klassvis under våren. Tanken är att skapa en närmare dialog med eleverna och ge dem möjlighet att ventilera frågor och funderingar. Socialtjänstens fältarbetare går också igenom varför de kommer genomföra blåstester med alkomätare. 

En lugnare studentvecka

Både inför och under studentveckan finns ett nära och uttalat samarbete mellan skolan och socialtjänstens fältarbetare. Polisen informeras om schemat för studentveckan och försöker närvara i den mån det är möjligt. För att säkerställa att eleverna inte dricker alkohol genomför fältarbetarna blåstester med alkomätare. Samtliga elever får blåsa när de första gången ska gå in i skolan på morgonen.

– Det här tydliga ställningstagandet har gjort skillnad! Att studentfirandet numera är alkoholfritt har blivit en självklarhet både för elever, vårdnadshavare och personal. Stämningen kring studenten är otroligt positiv, säger Kerstin Tjernlund  

Hon berättar vidare att studentfirandet på avslutningsdagen i och utanför skolans område numera är betydligt lugnare. I princip samtliga elever har blivit godkända och blåst ”grönt” när de passerat in i skolan. Även studentmarschen genom samhället direkt efter utsparken som avslutar själva festligheterna, är sedan förra läsåret också en aktivitet som ska vara fri från alkohol. 

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad