Projekt 1378

Nio ungdomsgårdar på Gotland blev en på nätet

Den 27 november startade Region Gotlands ungdomsgårdar en gemensam digital mötesplats. Hit kom ungdomar för att umgås, prata med trygga vuxna och delta i aktiviteter i viktiga frågor, inte minst om alkohol.

– Min upplevelse är att det är spännande att prata om alkohol, delvis för att det är lite ”förbjudet” men också för att det kanske för många ungdomar är något man sällan pratar med sin vårdnadshavare om 

Så säger Jonathan Hägbom, fritidsledare på region Gotlands ungdomsavdelning om den frågesporten som anordnades på den nya digitala fritidsgården Gotlands ungdomsgård.   En aktivitet som både väckte nyfikenhet, engagemang och skapade ett tillfälle för dialog om frågor som berör alkohol.  

 Så varför startades en digital fritidsgård? Vi tar det från början. Redan innan Pandemin fanns idén om en digital fritidsgård. Men av olika anledningar blev idén inte verklighet förrän pandemin slog till med dess sociala restriktioner som påföljd. Nu fanns tiden och tajmingen att ställa om verksamheterna på Gotland från nio fysiska ungdomsgårdar till en digitala.  

I och med de sociala restriktionerna fanns en oro bland fritidsledaren. Ungdomsgårdarna är en viktig källa för unga att umgås med varandra, men också med trygga vuxna som kan agera ett stabilt stöd och bra samtalspartner. Många ungdomar vänder sig till fritidsledarna för att prata svåra frågor som ofta uppstår i tonåren om exempelvis livet, sex, kärlek, kompisar och inte minst om alkohol.  

 – Vi kunde se riskerna med psykisk ohälsa när samhället stängde ner och att ungdomar blev av med sin gemenskap och sina trygga vuxna vilket i sin tur skulle kunna leda till att ungdomarna i stället hänger på stan och gör bus, berättar Jonathan.  

Men det fick inte bli ett tråkigt forum. Här skulle ungdomar interagera. Hit kunde ungdomar vända sig för att få hjälp med läxor, delta i event och aktiviteter, och prata med en vuxen fritidsledare. Valet föll på plattformen Discord. En förutsättning för att kunna ha öppet var att det också gick att hålla stängt, vilket här var möjligt.  Möjligheterna med digitala verktyg är oändliga och snabbt insågs att här fanns ett forum som kunde användas för både gruppaktiviteter och för att erbjuda samtal och stöd one-on-one. I enskilda break out rooms kunde undgomar söka stöd och privata med personalen enskilt. Dessutom var det möjlig för fritidsledarna att jobba hemifrån och ändå bygga relationer med ungdomarna. 

 En av aktiviteterna som genomfördes var en Kahoot som är en digital frågesport på temat alkohol. Ungdomarna fick frågor framför allt om alkoholens påverkan på kroppen, men också om vilka lagar och regler som gäller om alkohol. De ungdomar som har mopedkörkort eller kör epatraktor kunde lite mer. Kanske för att de lärt sig mycket under körkortsutbildningen eller har haft samtal hemma om alkoholens påverkan på kroppen och körförmågan. 

– Dem gjorde rätt bra ifrån sig, statistikfrågor är ofta dem man faller på så som ”Hur många dör varje år på grund av alkohol”, vilket förvisso inte är världen lättaste siffra att ha i huvudet, säger Jonathan.  

Jonathan berättar att för dem som fritidsledare är det inte viktigt hur många som är online utan att vi finns där för dem som verkligen behöver oss. Han avslutar med en hyllning till sina kollegor. 

– Vi är extra stolta över våra kollegor. Många har gjort en stor förändring i sina tekniska kunskaper. För en del är det en självklarhet men inte för alla. Alla har trots sina varierande tekniska kunskaper och erfarenheter av digitala plattformar stöttat den här idén och bidragit med stort engagemang.  

Feedback som fritidsledarna fått om den digitala fritidsgården från ungdomar som deltagit är: 

 – Att ungdomsgården har funnits på Discord har betytt väldigt mycket för mig. 

– Jag har haft en jobbig tid nu på grund av Covid-19, jag har inte kunnat åka någonstans utom skolan.   Men att kunna vara på ungdomsgården utan att behöva riskera att bli smittad har varit ett ljus i mörkret.  

 Läs mer på: https://www.gotland.se/ungfritid