Projekt 1297

Nattfotboll skapar gemenskap bland ungdomar i Kristianstad

Skåneidrottens intiativ Nattfotbollen i Kristianstad erbjuder en trygg och drogfri mötesplats som förenar unga.

Att erbjuda unga en meningsfull fritid är ett av flera verktyg som kan bidra till att förebygga alkoholdebut bland unga. Med detta som bakgrund startade Skåneidrotten projektet Nattfotboll i Kristianstad på Näsby/Gamlegården. Ett initiativ för att skapa gemenskap och trygghet i området. Skåneidrotten vill erbjuda en meningsfull fritid som samtidigt bidrar till att motverka kriminalitet, tidig alkoholdebut och stök. 

– Vi vill använda idrottens styrka i att möta och stärka ungdomar i området, skapa en meningsfull sysselsättning, känsla av tillhörighet och gemenskap och lyfta fram goda förebilder, säger Magnus Karlsson från Skåneidrotten som ligger bakom projektet.

På sikt är förhoppning även att projektet kan skapa ett tryggare och ett mer attraktivt område att bo och verka i.

Gemenskap och trygghet som mål

Målen med projektet är att få fler ungdomar i åldrarna 13–25 år att idrotta, att öka gemenskapen mellan ungdomarna och att minska kriminaliteten i området Näsby. Men man har också som mål att utbilda och utveckla kompetenta ledare, som kan fungera som förebilder i området och som kan skapa och upprätthålla en trygg miljö kring Nattfotbollen.

– Vi vill lyfta fram lokala förebilder som kan inspirera ungdomarna i lokalområdet. Både för att visa vikten av att vara en god förebild, på och utanför planen, men även för att sporra fler att vilja bli ledare, säger Magnus Karlsson.

Populära fredagskvällar

Första nattfotbollen arrangerades fredagen 25 augusti 2017 i Fröknegårdshallen på Näsby mellan klockan 21.00-24.00. Aktiviteten vänder sig till både killar och tjejer i åldrarna 13–25 år som bor på Näsby. Ledarna kommer från samma område och är övervägande i åldrarna 18–25 år. Reaktionerna efter första nattfotbollen var väldigt positiva. 

Nattfotbollen har därefter genomförts på fredagarna under hela 41 veckor, med god uppslutning. I snitt har 70 ungdomar i åldrarna 11–20 år kommit varje gång och totalt rör det sig om 2 870 deltagartillfällen. Ett glädjande resultat för initiativtagarna, vars förhoppning är att den populära och uppskattade nattfotbollen kan engagera ännu fler unga även framöver.

– Projektet kommer att fortsätta och utökas till andra områden under hösten 2018, säger Magnus Karlsson från Skåneidrotten.