Projekt 1085

Nattfotboll, Sirius Fotboll

Att träffas och spela fotboll istället för att ungdomar ska hänga runt på fredag- och lördagskvällar är huvudtanken med projektet Nattfotboll. Varje helg möts över 80 ungdomar i Gottsunda utanför Uppsala och spelar fotboll. Med på plats finns frivilliga ledare och Sirius Fotboll. Projektet startade 2012 och under 2013 har även brandförsvaret i Uppsala varit engagerade. Enligt siffror från Länsförsäkringar Uppsala, som stödjer projektet, har tryggheten ökat och skadegörelsen minskat i Gottsunda. Projektet har uppmärksammats och tas vidare i fler förorter i Uppsala och nu inleds även ett samarbete med TRIS (tjejers rätt i samhället).

Se filmen om projekt 1085

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad