Projekt 1283

Mindre fylla och en ökad medvetenhet vid introduktionen på Linnéuniversitetet i Växjö

Två tusen vattenflaskor bidrog till en bättre introduktion för nya studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Unga vuxna, 16-29 år, är den grupp som konsumerar mest alkohol i Sverige. Eftersom en stor andel unga vuxna återfinns på högskolor och universitet är studenter en viktig målgrupp för det alkoholförebyggande arbetet.

Vid Linnéuniversitetet har man för tredje året i rad arbetat med insatsen Varannan vatten, för att minska berusning i samband med introduktionen av de nya studenterna. 

Varannan vatten handlar om att uppmuntra studenter till en måttligare alkoholkonsumtion genom uppmana dem till att dricka vatten. Fokus ligger dels på att få studenterna att reflektera över sin alkoholkonsumtion samt att lyfta fram de positiva effekterna av att inte dricka för mycket alkohol, så som att man mår bättre både för stunden och dagen efter, har roligare och orkar mer. 

Välkomnar 2000 nya studenter
Linnéuniversitetet är uppdelat på två olika campus; Växjö och Kalmar. I Växjö välkomnade 250 faddrar de ca 2000 nya studenterna med en mängd aktiviteter och festligheter runt om på Växjö Campus ängar, så som exempelvis brännboll, såpaolympiad och poängjakt i syfte att lära känna varandra.

Under två eftermiddagar fanns Studenthälsan, Linnéstudenterna, Olympen träningscenter, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommuns VA-avdelning på plats utanför Campus drogfria mötesplats Café Tufvan. VA-avdelningen kopplade på kranar från en brandpost så att vattenflaskorna kunde fyllas på plats utomhus.

Under dagarna delade Studenthälsan ut 2000 vattenflaskor till studenterna, med budskapet:Va rädd om dig! Behåll kollen – drick med måtta! Drick varannan vatten!. Flaskorna delades ut både utanför Café Tufvan, men även ute på ängarna där aktiviteterna ägde rum, dit vattenflaskorna fraktades med hjälp av elcyklar. Faddrarna, de studenter som ansvarar för introduktionen, hade i samband med en fadderutbildning fått mjuka vattenflaskor med karbinhake att hänga i sina overaller. Även dessa med budskapet: Drick varannan vatten!. Den ökade tillgänglighet av vatten bidrar till att minskar berusningsgraden bland studenterna.

Ger en positiv start
Insatsen kring vattenflaskorna var väldigt uppskattad, inte minst utifrån alla aktiviteter som gjorde studenterna törstiga! Martina Boson, Folkhälsovetare vid Studenthälsan på Linnéuniversitetet, som ansvarat för insatsen berättar;

– Studenterna mottog insatsen med öppna armar och kallade oss för hjältar! Det var otroligt kul att få en så positiv respons. Budskapet med insatsen bidrar till att skapa en medvetenhet bland studenterna, framför allt kring sin egen men även andras alkoholkonsumtion. 

Studenterna bidrar även själva till att förmedla budskapet, genom att de bär med sig flaskorna på campus och på sina overaller. 

Insatsen är genomförd av Linnéuniversitetets ANDT-grupp (Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna, Studentpubar, Olympen träningscenter, Växjö kommun, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Polis) i samarbete med VA-avdelningen, tekniska förvaltningen – Växjö kommun. 

Efter tre lyckade år med Varannan vatten är insatsen en etablerad tradition vid introduktionen. En insats Studenthälsan och samarbetsparterna planerar att arbeta vidare med, för att ge fler nya studenter en positiv start i studentlivet.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad