Projekt 1114

MHF – ingen ska dö av rattfylleri

Alkobommar vid färjelägen i syfte att främja trafiksäkerheten.

Varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon.

Den 20 augusti 2013 invigde MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn. Under en försöksperiod kontrollerades trafiken som anlände till hamnen via Tysklandsfärjan i en automatisk nykterhetskontroll.

Under den andra försöksperioden, den 10 september 2014, invigde MHF alkobommar i Frihamnen Stockholm. Under detta andra fältförsök kommer systemet testas med högre trafikvolymer och fler kontrollstationer samt fyra filer för personbilar och två för lastbilar.

MHF är projektägare och samarbetar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, rederierna och Servotek. Det första försöksprojektet finansierades av MHF, Trafikverkets skyltfond, Västra Götalandsregionen samt Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond. Det andra fältförsöket i Stockholm finansieras av MHF och Trafikverket.

Även om det är försöksprojekt så är alla kontroller på riktigt och förare som påträffades påverkade lagförs i vanlig ordning.

Mätningarna

Alkoholmätningsutrustningen uppfyller samma krav som polisens befintliga sållningsinstrument, både tekniskt och juridiskt. En tillfällig överenskommelse ligger till grund för genomförandet.

Utvärderingarna från försöket med alkobommar i Göteborg visar att det fungerade bra. Var sjunde till femtonde sekund kontrollerades ett tungt fordon i den automatiska nykterhetskontrollen när en färja tömdes.

Tack vare den nya infraröda och snabba mättekniken bromsades inte trafikflödet upp. Det tog lika lång tid för trafiken att köra ut från hamnområdet som tidigare.

Över 7 000 provtagningar gjordes under försöksperioden (sept-dec 2013). De ordinarie kontroller som Tullverket gjorde i hamnen innan alkobommarna sattes upp visade att var 95:e kontrollerad förare var rattfull. På hela projektperioden stoppades totalt tio förare i bommarna. Det innebär att endast var 875:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

Fortsatt viktigt arbete

– På sikt bör alkobommar införas vid alla Sveriges färjelägen. Om alla inkommande fordon i färjelägena (8 267 fordon per dag) kontrollerade med hjälp av automatiska nykterhetskontroller skulle det främja trafiksäkerheten. Mer än dubbelt så många förare skulle bli nykterhetstestade jämfört med idag, berättar Helena Gottberg, MHF.

– Kostnaden för automatiska nykterhetskontroller kan jämföras med de investeringar som tidigare har gjorts i fartkameror, det vill säga automatiska hastighetskontroller. Trafikverket fick då nödvändiga medel till sitt förfogande efter nödvändiga politiska beslut. Det borde vara möjligt med samma lösning även för nykterhetskontrollerna, fortsätter Helena.

MHF som ideell organisation kommer att bearbeta hamnstyrelser, politiker och andra beslutsfattare för att på det här sättet minska rattfylleriet på våra vägar.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad