Projekt 1306

Med fokus på inkludering och gemenskap skapar Stampus ett sundare studentliv

Idrottsaktiviteter och vattenstationer bidrar till en alkoholsmartare studentkultur vid Stampus i Helsingborg.

Studentlivet är för många förknippat med ett intensivt socialt liv, fest, nya vänner – och alkohol. Studentlivet i Helsingborg är inget undantag. Som den största studentföreningen vid

Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, vill Stampus bidra till att skapa en sundare alkoholkultur inom studentlivet. Föreningen erbjuder därför en bredd av event och aktiviteter för att samla studenter.

– Vårt mål är att skapa en känsla av tillhörighet och att ge studenter möjligheten att mötas på ett sätt som den vanliga studiemiljön inte tillåter, säger Samuel Gelfgren från Stampus.

Mindre fokus på alkohol

Studentföreningen Stampus i Helsingborg såg en utveckling där studentlivet blev allt mer synonymt med alkohol. Man såg att när skolan slutade för dagen och läroböckerna packades ihop, låg alkoholen ofta nära till hands.

–  Många aktiviteter som i grunden är alkoholfria har idag blivit alltmer förknippade med alkohol och därför vill Stampus visa att vi som förening varje vecka erbjuder ett flertal aktiviteter som utförs i nykterhetens tecken, säger Samuel Gelfgren.

Det är bakgrunden till projektet Nykter IQL, som har till syfte att skapa en hälsosammare och mer inkluderande studentkultur där alkohol inte står i fokus. Inom ramen för projektet har föreningen arbetat med att erbjuda ett större utbud av idrottsaktiviteter och pub- och restaurangverksamhet med fler sorters alkoholfria drycker och vattenstationer. Målet har varit att skapa fler nyktra aktiviteter och därmed minska alkoholkonsumtionen bland studenterna.

Idrott och vattenstationer

Måndag till onsdag erbjuds medlemmarna fotboll, volleyboll, innebandy och löpning. På torsdagspuben planerades för ett mer tydligt fokus på att marknadsföra och synliggöra alkoholfria drycker och fler nya alkoholfria drinkar. Insatser med syfte att visa att studentlivet är minst lika roligt utan alkohol.

Stampus erbjuder dessutom vattenstationer både i baren och på andra ställen i lokalen – för att uppmuntra studenterna till att dricka mer vatten. Under kårens Vårfestival arrangerades en tävling där alla studenter som besökte Stampus vattenstation fick chansen att få sin biljett återbetald. På så vis uppmuntrade föreningen till att varva med vatten och därmed minska berusningen.

 –  Samtliga idrottsaktiviteter har under året varit välbesökta och mycket uppskattade, vilket bidragit till den sportiga kultur som Stampus eftersträvar, säger Samuel Gelfgren och tillägger att även vattenstationerna under torsdagspuben varit uppskattade och flitigt använda.

 

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad