Projekt 1352

Livsstilsprojekt på väg att bryta en negativ spiral

För att vända nedåtspiralen med mycket alkohol och festande i Skänninge, startades ett livsstilsprojekt – något som nu ser ut att lyckas.

Det har varit mycket förströelse i Skänninge i Mjölby kommun i samband med ungdomsfester. Det här var något som elevrådet på Trojenborgsskolan ville ta avstånd från. Inspirerad av grannkommunen Vadstena ville man starta ett livsstilsprojekt. Elevrådet, två lärare och rektorn på skolan diskuterade tillsammans fram vad det här livsstilsprojektet skulle innebära. Målet blev en sund livsstil för skolans elever. Med en ”sund livsstil” menar man att avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, samt andra former av droger som t.ex. dopingmedel eller narkotiska preparat. Till det kommer även att man är med på skolans idrottslektioner och tar del av de friskvårdspass som skolan erbjuder.

Elever skriver kontrakt
Livsstilsprojektet inleddes med att eleverna från och med vårterminen 2018 blev erbjudna att skriva på ett antidrogkontrakt som innebär att de avstår från att använda alkohol, tobak och droger. Man kan välja mellan ett A- eller B-kontrakt. A-kontraktet innebär att det ingår ett månatligt sparande på minst 100 kronor i Vadstena Sparbank. Det betyder att när eleverna slutar (år 9) får de sina sparade pengar samt dela på överskottet i sparandet, som är på cirka 800 kronor var. Bryter de sitt kontrakt, genom att exempelvis dricka alkohol, får de inte vara med och dela på överskottet, men självklart får de sina egna pengar tillbaka. B-kontraktet innebär inget sparande, men att de förhåller sig till antidrogkontraktet och övriga aktiviteter.

Tillsammans med de elever som skriver på kontrakten gör man sedan olika aktiviteter och resor. Man har till exempel varit och badat i Gustavsvik i Örebro samt rest till Stockholm och gått på Gröna Lund. Dessa resor/upplevelser sker alltid på lördagar för att det inte ska drabba skolarbetet. Elever som skrivit på kontraktet kan även vinna priser på skolavslutningarna.

-Hela det här upplägget är beroende av att vi litar på elevernas ärlighet mot sig själva, mot varandra och mot skolan, företaget, föreningarna och Vadstena Sparbank, säger Mats Olsson som är rektor på Trojenborgsskolan.

Projektet är sponsrat av olika lokala företag och föreningar som stödjer initiativet.

På väg att bryta en negativ spiral
Det har varit lite problem att få ihop tillräckligt med pengar till alla aktiviteter man vill göra med eleverna som skrivit på kontrakten för att öka gemenskapen och insitamentet att vara med. Man har tyvärr inte heller kommit igång med friskvårdspassen ännu, men annars har det gått väldigt bra då många elever har signat upp sig. Efter 2,5 år har man gått från att cirka 60 procent av eleverna på skolan hade skrivit på ett kontrakt till att idag cirka 90 procent som valt att skriva på. Det är 230 elever.

-Vi har hållit på i 2,5 år med detta och känner att vi är på god väg att bryta en negativ spiral med bland annat mycket alkohol, säger Mats Olsson.

Han berättar stolt att skolan fick dagens ros i tidningen där föräldrar tackar för en mycket uppskattad resa till Gröna Lund. Jätte kul!