Projekt 1268

Livräddare för minskad berusning på stränder i Göteborg

Mindre alkohol och mer bad. Livräddare ökade säkerheten och minskade berusningen på Göteborgs stränder.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Göteborg är en ideell, idéburen, icke vinstdrivande organisation med uppgift att arbeta med vattenkunskap: Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet. Svenska Livräddningssällskapet Göteborg är en underförening till den riksorganisationen Svenska Livräddningssällskapet och delar därför dess nollvision – noll drunknade. Under 2016 drunknade 115 personer i Sverige. I flera av fallen var alkohol inblandat i olyckorna. Mot bakgrund av detta arbetar Livräddarna vid SLS Göteborg med att informera badgäster kring riskerna kopplade alkoholkonsumtion.

Riktad insats på populära strandbad
När badsäsongen drar igång under sommaren fylls stränderna i Göteborg med badsugna gäster. Under sommaren 2017 gjorde SLS Göteborg en riktad insats för att öka säkerheten vid badplatser genom att bemanna tre utvalda stränder i Göteborg med livräddare; Askim, Fiskebäck och Bergsjön. Stränderna bemannades under sommarveckorna 26 till 32. Livräddare som fanns på plats är utbildade av Svenska Livräddningssällskapet och deras främsta uppgift var att förebygga olyckor genom att informera allmänheten kring risker och hur de kan bada på ett säkert sätt. Däribland riskerna med att bada eller ta sig ut på sjön med alkohol i kroppen.

– Trots att många vet att alkohol påverkar kroppen väljer de att berusa sig på stränder eller ute på sjön. Vi försöker skapa en större medvetenhet kring riskerna detta kan innebära, både för den som dricker och andra runt omkring, säger Robert Rochowiak, Bevakningschef på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg.

Under sommaren ökar alkoholkonsumtionen för de flesta svenskar, i samband med att många är på semester. Statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Transportstyrelsen visar att hälften av de som drunknar har alkohol i blodet och sju av tio som omkommer i samband med fritidsbåtsolyckor har alkohol i blodet.

Livräddarna vill föregå med gott exempel och har därför en nolltolerans mot alkohol och droger i arbetet på stränderna. Det framgår tydligt i arbetsbeskrivningar och policydokument, och säkerställs genom bland annat nykterhetstester av dem som arbetar för organisationen.

En uppskattad närvaro som räddar liv
Genom deras närvaro på stränderna har SLS Göteborg förebyggt många olyckor. Under sju veckor utförde livräddarna över 200 dokumenterade insatser och bevakade samt informerade tusentals besökare på stränderna. Satsningen möjliggjordes genom ett stort samarbete med bland annat Park & Naturföreningen i Göteborg samt Volvo Cars Sverige.

Organisationen får mycket uppskattning från strandbesökare och allmänheten i stort för deras engagemang för ökad vattensäkerhet i Göteborg.

– Förhoppningen är att kunna utöka till fler stränder till nästa sommar för att sprida vår kunskap och göra stränderna ännu säkrare runt om i Göteborg. En drunkning går snabbt och tyst, vi är på plats och kan göra en omedelbar insats. Men framför allt kan vi informera och lära allmänheten hur de bevakar varandra, säger Robert.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad