Projekt 1365

Lilla scenen ökade vuxennärvaron under nollningshelg i Linköping

Med ett brett program lockades en bred publik till Domkyrksparken, något som ökade tryggheten och minskade stöket under stor nollningshelg.

Stadsfesten i Linköping är förlagd under höstterminens första vecka, samma helg som gymnasieskolornas nollningar pågår för fullt. Nollningar som kan innebära mycket alkohol bland gymnasieelever.

Tidigare arbete med Slaget om Linköping har genererat positivt resultat med hög andel gymnasieelever som valt att avstå den traditionella nollningen. Till 2019 samlades kraft för att testa något nytt som skulle bidra till lugn på stan under nollningshelgen.

Lov i Linköping med Leif Bronsén i spetsen började därför arbetet med att planera särskilda event under Stadsfesten med syftet att öka mångfalden, locka en mognare publik och skapa rörelse på stan.

– Vi ville erbjuda ett alternativ till nollningar och berusning för ungdomar, men också locka de som var unga på 80 och 90 talet ut på stan, berättar Leif Bronsén, projektledare på Linköpings kommun.

Under stadsfesten ligger den stora scenen på Borggården. Men i själva Domkyrksparken bredvid, där nollningar ofta håller till brukar inga event arrangeras. Nu placerades en mindre scen i parken. Hit skulle en bred publik lockas – ungdomar, vuxna, gamla och barn. Programmet för den ”lilla scenen” fylldes med event som den nationella sångtävlingen funkisfestivalen, motionslopp och föreläsningar. En diskussionsyta skapades av Love Riot på olika teman så som jämställdhet, HBTQ, samtycke med mera. Även fritidsgårdarna flyttade ut sin verksamhet till parken.

Fredags- och lördagskvällen bedömdes som största risktillfällena för fylla och stök med anledning av nollningsaktiviteterna i parken. För att nå personer som var unga på 80 – och 90 talet, och på så vis öka vuxennärvaron ännu mer bokades därför Dr. Bombay (Jonny Jakobsen) till fredagskvällen. Till lördagen, finalkvällen avslutade de lokalt kända bandet Captain Jacks Army.

Marknadsföringen inför eventet skedde på Lov i Linköpings Facebooksida men till största del spreds aktiviteterna via varumärket Stadsfesten.

Stor public
Omkring 800 personer samlades varje kväll kring den lilla scenen för att ta del av festligheterna. Ungdomar, vuxna och hela familjer. Många dansade och sjöng med till Calcutta (Taxi Taxi Taxi) och stämningen i parken var god. Många ungdomar, men desto fler vuxna vistades i parken och tog del av artister och den härliga atmosfären.

Arrangörerna är nöjda med resultatet där målet var att få ut fler vuxna på stan. Många vuxna stannade kvar på stadsfesten långt in på småtimmarna, vilket gjorde att det fanns vuxna till hands under timmarna då det historiskt varit många berusade ungdomar på stan.

Leif Bronsén avslutar med att berätta att han är nöjd med arrangemanget som krävde mod. Det är svårt att prova nya saker, man måste våga sätta på sig varma kläder när det blåser!