Projekt 1122

Jönköping Studentkårs alkoholsmarta inspark

Jönköping Studentkårs alkohol- och drogförebyggande inspark rankades i topp bland Europas bästa.

Med sin välkomnande och trygga atmosfär är den årliga insparken vid Jönköpings universitet rankad i topp bland Europas bästa. En av orsakerna är den obligatoriska fadderutbildningen som syftar till att minska alkohol- och drogrelaterade problem.

Initiativet till fadderutbildningen kommer från studenterna själva tillsammans med insikt/utsikt-gruppen där polis, länsstyrelse, kommun och Studenthälsan ingår.

Introduktionen av de nya studenterna vid Jönköpings universitet pågår i en och halv vecka. Under introduktionen får nykomna studenter en möjlighet att lära känna varandra under trygga förhållanden i en sund alkoholkultur, där omkring 550 nyktra studentfaddrar finns nära till hands på studentklubben Akademin.

– För många studenter är både staden och människorna nya. Man vet inte hur saker och ting fungerar och blir därför lättpåverkad av grupptryck, oavsett hur stark man är som person, berättar Alexander Morad, projektledare för Jönköpings Studentkår.

Alkoholsmartare fadderutbildning

Inför introduktionsveckorna anordnas en obligatorisk fadderutbildning där studentfaddrarna informeras om vad det innebär att vara studentfadder. Där ingår alltid en alkohol- och drogföreläsning med praktisk information som hur man kan se att någon har tagit droger, vilka konsekvenser det kan leda till, vad man ska tänka på samt hur man hanterar konflikter och problem som kan uppstå när alkohol förekommer i stora sällskap.

Oavsett hur många gånger man gått fadderutbildningen är det obligatorisk närvaro. Dyker man inte upp får man inte bli fadder. Det är noll tolerans mot avtalsbrott och alla faddrar skriver på ett avtal som gäller över introduktionsveckorna.

Faddrarna arbetar sedan i grupp där minst två bär limegröna tröjor och är nyktra hela dagen, kvällen eller natten. Det är deras ansvar att identifiera dem som druckit för mycket och hjälpa till där det behövs. Resterande faddrar får dricka alkohol efter klockan 17:00, då de enligt avtalet måste vara skötsamma med alkoholen.

– Jag är helt säker på att de avtal vi valt att upprätta med våra faddrar och all alkohol- och drogförebyggande verksamhet vi har, är nyckeln till att våra nya studenter känner sig trygga här och rankar insparken så högt, säger Alexander.

Nyktra, utbildade faddrar

Varje år inför insparken utses också 110 huvudfaddrar som axlar det största ansvaret. De får lära sig ledarskap och hur man hanterar större grupper under en team-buildingdag på Vidablick.

De blir även utrustade med en Första Hjälpen-väska och får en utbildning i hur man använder den och utför hjärt- och lungräddning.

– Att bryta mot reglerna innebär ett avtalsbrott och att man inte får delta under insparken. Totalt är vi omkring 120 nyktra faddrar under kvällen utöver oss på Studentkåren och all personal på Akademien.

Framgångsrikt förebyggande arbete

Utbildningen har haft effekt, inte bara på hur studenterna beter sig på studentklubben Akademin under introduktionsveckorna, men även på faddrarna överlag som får en nyttig tankeställare kring sina egna alkoholvanor. I fjol hade universitetet inte ett enda polisärende från insparken och det nya initiativet till insparken med chartrade bussar för studenterna har höjt säkerhetsnivån ytterligare, då ingen behövde gå hem ensamma i mörkret.

– Det är inte en slump att vår inspark förra året blev rankad till den bästa. Det har mycket med att vi jobbar alkohol- och drogpreventivt. Förhoppningen är vi kan inspirera andra studentkårer att också göra det, avslutar Alexander.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad