Projekt 1253

Idrottsprofiler i Vänersborg tar ställning mot langning

I en vykortskampanj inspirerar unga idrottsprofiler andra unga till att avstå från langning av alkohol till minderåriga.

Sedan 2014 hjälper idrottsprofiler till i det lokala drogförebyggande arbetet och tar ställning mot att langa alkohol till någon som är under 20 år. Idrottsprofilerna är unga vuxna, i åldern 20-25 år, som är engagerade i lokala idrottsföreningar i Vänersborg.

Vykort som inspirerar
Varje år tar kommunen fram ett vykort med utvalda idrottsprofiler. Vykortet skickas hem till de i kommunen som har fyllt 20 år under våren. Vykortet delas även ut till unga vuxna vid olika sammanhang, till exempel utanför Systembolaget och i samband med skolavslutningar inför sommarlovet.  De visas även på lokala reklamskärmar vid infarten till Vänersborg.

Tanken med vykortet är att inspirera de som fyllt 20 år att inte langa alkohol till yngre personer, till exempel syskon. Förhoppningen är att fler unga vuxna i Vänersborgs kommun ska vilja göra samma sak som de jämnåriga idrottsprofilerna och ställning mot langning av alkohol.

Initiativtagaren till vykortskampanjen är Sara Gunnarsson, drogförebyggande samordnare i kommunen. Saras idé om att ta hjälp av lokala idrottsprofiler uppstod efter att hon tagit del av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapport. Rapporten undersökte vilka personer/aktörer som unga vuxna har trovärdighet för gällande kommunikation. Lokala idrottsprofiler och idrottsföreningar hamnade högre upp i listan än vad kommuner gjorde. Sara såg därmed en möjlighet att påverka kommunens unga genom att lyfta fram unga vuxna idrottare som även kunde agera förebilder. Idrottsprofilerna valdes ut i samarbete med SISU idrottsutbildarna som har direkt kontakt med lokala idrottare i kommunen.

Under 2016 utvecklades konceptet till att handla om syskonpar, där det äldsta syskonet är över 20 år och det yngre syskonet är under 20 år. 2016 och 2017 ställde fyra syskonpar upp i kampanjen och det äldsta syskonet har lovat att inte langa alkohol till sitt syskon eller till någon annan som är under 20 år.

Insats som gör skillnad
Vykortskampanjen är en del av kommunens drogförebyggande arbete. Vänersborgs kommun arbetar aktivt med langningsfrågan året om men sätter lite extra fokus just under skolavslutningen då många unga alkoholdebuterar eller berusar sig. Ett arbete som är otroligt viktigt enligt Sara Gunnarsson.

– Vi vill visa att det faktiskt gör skillnad att säga nej om ett yngre syskon eller kompis ber dig att köpa ut alkohol. 60% av 16-åringar uppger att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Kampanjen är även ett sätt att få föreningslivet delaktiga i det drogförebyggande arbetet. Initiativet har enbart mötts av positiva reaktioner från de inblandade idrottsföreningarna och idrottsprofilerna. Syskonparet Alexander och Gabriella Lindahl, som bägge är lokala innebandyprofiler, deltog i kampanjen 2017. De ser det som en självklarhet att delta och är båda stolta över sin medverkan.

Jag tycker att det är viktigt att man sätter ner foten kring langning. Går det illa för den man köper ut till tror jag att man mår fruktansvärt dåligt, säger Alexander, som spelar för IBK Vänersborg.

– Jag tycker det är väldigt bra, för det är inte okej att langa till yngre. De flesta tycker att det var kul att jag vågade ställa upp och stå för det jag tycker, säger Gabriella, som spelar för Tvåstads KIK.

Idrottsprofilerna ställer upp helt ideellt och ser det som marknadsföring för sina respektive idrottsföreningar.

Kampanjen har varit väldigt uppskattad bland både unga och vuxna i Vänersborg. Initiativet har även spridit sig till Härryda kommun, där man utvecklat en egen version av vykortet. Ett flertal kommuner har visat intresse kring kampanjen och förhoppningen är att fler inspireras till att göra liknande insatser.

Så här ser vykortskampanjen ut 2017:

Foto: Vänersborgs kommun

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad