Projekt 1354

Gymnasieelever inspirerar till tryggare högtider med alkoholfri drinkbok

Absolut Nykter heter boken som tagits fram av fem gymnasietjejer med syftet att utmana normen som förknippar högtider med alkohol och samtidigt slå ett slag för alkoholfria drinkar med parasoll.

Som tonåringar själva är Louise, Emmy, Nichole, Maja och Elvira väl medvetna om den press och hets som kan finnas kring alkohol i samband med fest och högtider. För att göra skillnad, på riktigt, startade tjejerna företaget Bäst på Fest som ett projekt i Ung Företagsamhet.

Ung Företagsverksamhet (UF) är en obligatorisk del inom Ekonomiprogrammet på Osbecksgymnasiet i centrala Laholm där tjejerna studerar. Här får eleverna möjlighet att bedriva företag från början till slut. Under ett läsår får eleverna själva välja vad de vill skapa för verksamhet utifrån deras intressen och engagemang.

– UF är för oss en obligatorisk kurs men vi ser det som en utmärkt möjlighet att påverka och göra skillnad i samhället, på riktigt! Vi var alla enade om att vi ville att vår produkt skulle ha ett starkt syfte som vi alla brinner för, berättar Louise Johlin.

Mera parasoll mindre alkohol
Resultatet blev boken Absolut Nykter. En drinkbok som enbart innehåller alkoholfria drinkar med hög feststämning, perfekt till årets alla högtider.

Tjejerna har gemensamt designat, fotograferat och sammanställt allt innehåll. Den 28 november fanns den första upplagan klar på det lokala tryckeriet Trydells Tryckeri Laholm. En stor dag för tjejerna.

– Som fem tonårstjejer kan vi, precis som många andra i vår ålder, relatera till den höga press och hets det finns kring att dricka alkohol. Vi ville visa att alkoholfria drinkar kan vara både enkelt, roligt och gott! säger Emmy Rabe.

Tjejernas gemensamma mål med boken var främst att bidra till att alkohol inte ska prioriteras framför barns välmående. Genom att inspirera till alkoholfria drinkar vid festliga tillfällen, som tillexempel jul och midsommar där barn ofta är med, hoppas tjejerna att öka tryggheten för alla, men främst för barnen som finns bland vuxna på festen.

– Anledningen till att vi valde att tillverka en alkoholfri drinkbok utifrån högtider är för att värna om barnen som också är med vid festligheterna. I många familjer är alkoholkonsumtionen tyvärr alldeles för hög, särskilt kring högtider som juletid. Vi tycker inte att barn ska behöva känna sig otrygga eller befinna sig i en omgivning med berusade vuxna, säger Maja Batarseh.

En bok för både barn och vuxna
Försäljningen av boken går bra och vid högtider så som jul har intresset varit extra stort. Trots att boken främst riktar sig till vuxna och föräldrar har tjejerna noterat ett intresse bland andra ungdomar som också köper boken. Företaget kommer avvecklas under vårterminen, lagom tills tjejerna tar studenten.

Vårt mål var att framförallt rikta oss till föräldrar och vuxna överlag, men efterhand som vi kommit igång med vår försäljning har vi märkt att även ungdomar intresserar sig för boken vilket är väldigt roligt, berättar Elvira Bengtsson.

Vi tycker det är otroligt roligt att vår bok är uppskattad och att vi genom vår medverkan i Hallandsposten, våra sociala medier, samt marknadsföring genom våra kunder har kunnat nå ut till så många. Vi har fått mycket positiv kritik och köpare, som främst hyllar vår idé, även just för att vi är yngre och trots det vill minska alkoholhetsen, avslutar Emmy Rabe 

IQ:s motivering
Arbetet med att ta fram en bok i syfte att utmana den starka alkoholnormen som sammankopplar alkohol med högtider och fest visar på ett gott exempel för att motverka alkoholens skadeverkningar. Att unga människor vill vara goda förebilder och driva förändring är extra roligt. Vi gratulerar tjejerna till ett fint arbete. Det är för denna handling som projektet med att ta fram boken Absolut Nykter har certifierats av IQ.

Personerna bakom boken

Vi på UF företaget Bäst på fest som ligger bakom den alkoholfria boken Absolut Nykter är följande:

Louise Johlin VD, kommunikation och administration
Emmy Rabe marknadsföringsansvarig
Nichole Bengtsson försäljningsansvarig
Maja Batarseh produktion- och inköpsansvarig
Elvira Bengtsson ekonomi- och personalansvarig

Boken finns på Facebook, Instagram samt hos Skottorps mejeri AB och Ur & Guld i Laholm.