Projekt 1370

Funktionärsprojekt till förmån för Drogfri skolavslutning

Fritidsgården Tandtrollet behövde pengar för att arrangera Drogfri skolavslutning. Vansbrosimningen behövde rekrytera funtionärer. Tillsammans löste de problemet!

Vansbrosimningen engagerar hela 1 200 funktionärer från ett 40 tal olika föreningar varje år. Men under åren har det blivit allt svårare att rekrytera personer som vill ge sin tid för att hjälpa till under evenemanget.

Samtidigt har fritidsgården Tandtrollet ett annat problem. Drogfri skolavslutning i Vansbro startade i början på 90-talet och arrangeras idag av fritidsgården. Elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen bjuds in till eventet. 2018 deltog närmare 93 procent av kommunens ungdomar.

– Skolavslutningen är en riskhelg då många ungdomar gör sin alkoholdebut. Genom att vi anordnar en gemensam, drogfri skolavslutningsfest, så skjuter vi förhoppningsvis på alkoholdebuten, samtidigt som eleverna får en rolig och minnesvärd kväll tillsammans, säger Ellen Hermansson, fritidsledare på Tandtrollet.

Men att få in ekonomiska medlen för att genomföra Drogfri skolavslutning har alltid varit ett bekymmer. Därav bestämde sig arrangörerna för Vansbrosimningen för att göra en satsning som kunde gynna både Tandtrollet och evenemanget Vansbrosimningen. Projektet funktionärssatsning till förmån för Drogfri skolavslutning tog fart med oväntat gott resultat.

– Anledningen till att vi valde just Drogfri skolavslutning är att det är ett lokalt projekt som pågått i väldigt många år. Det är en uppskattad aktivitet av både ungdomarna och deras föräldrar och eftersom folkhälsan är en av de saker vi brinner för känns det bra att vara med och bidra, säger Theres Johansson,kommunikatör på Vansbrosimningen.

Win-Win för båda parter
Annonser i press och sociala medier resulterade i att tio privatpersoner anmälde sig frivilliga som funktionärer. De arbetade flitigt under evenemanget med att stå i informationsdisken eller hjälpa till på parkeringen. Som tack för hjälpen bidrog Vansbrosimningen med pengar till förmån för Drogfri skolavslutning.

– Jag tycker att den drogfria skolavslutningen är oerhört viktig! Dock kostar det ju pengar att genomföra och att som privatperson kunna bidra genom att vara funktionär på Vansbrosimningen var för mig optimalt, säger Fanny Elofsson som var en av de tio funktionärerna som deltog i projektet.

Utöver funktionärsprojektet erbjöds deltagarna i Vansbrosimningens evanemang möjlighet att bidra med pengar till fritidsgårdens arrangemang i samband med sin anmälan.

Resultat långt över förväntan!
Totalt donerades hela 15 000kr till Drogfri skolavslutning. Pengar som bidrog till en magisk skolavslutnings kväll för Vansbros ungdomar.

Det positiva utfallet har resulterat i fortsatt samarbete. Till 2020 planerades samma insats och snabbt samlades hela 25 000 kr in genom donationer från deltagare i samband med anmälan. Dessvärre har pandemin resulterat i att Vansbrosimningen 2020 har fått ställas in. Men medlen kommer fortfarande doneras till framtidens Drogfri skolavslutning, som förhoppningsvis arrangeras som vanligt nästa år.

– Eftersom vi fått lov att ställa in Vansbrosimningen 2020 blir det inga funktionärstimmar till förmån för Drogfri skolavslutning i år, men vi tar nya tag nästa år och kommer samarbeta med dem då också! säger Theres Johansson.