Projekt 1130

Föreläsningskvällar för föräldrar – Täby kommun

Föreläsning för föräldrar i Täby kommun om alkohol, droger och hur det är att vara ung i kommunen.

Täby kommun bjuder in föräldrar till drygt tio föreläsningskvällar per år. Ett tema som alltid finns på föräldrarnas önskelista är alkohol och andra droger. Det är föräldrarnas önskemål som ligger till grund för föreläsningsprogrammet.

Hur är det att vara ung i Täby idag?

En av de vanligaste frågorna som uppkommer i kontakten med föräldrar handlar om hur det är att vara ung idag i Täby. Därför anordnas en föräldrakväll med just det namnet – Hur är det att vara ung i Täby?

Under kvällen får föräldrarna möta en rad människor som i sin yrkesroll ofta träffar ungdomar och deras familjer. Medverkande kan vara representanter från fältgruppen, fritidsgårdarna, Mini Maria, polisen, skolan, ungdomsmottagningen, socialkontoret, trossamfund och ideella organisationer.

Syftet med kvällen är att ge en bild av hur det är att vara ung i Täby, men också ge en bild av var man på ett enkelt sätt kan söka stöd, när det behövs.

I samband med rikshögtid

2015 genomfördes träffen inför valborgsmässoafton och föreläsarna tryckte särskilt på att det är årets största riskhelg för fylla bland unga och att det är viktigt att nattvandra den kvällen. Tonårsparlören delades ut till alla föräldrar i publiken och det uppskattades mycket.

Varje talare får fem minuter på sig att leverera sin bild/sitt budskap kring hur det är att vara ung i Täby idag. Upplägget med korta “ståuppare” på fem minuter ger också en lite lekfullare inramning. Det finns en person från kommunen som fungerar som tidtagare och som tutar i en cykeltuta när 30 sekunder av talartiden återstår. I bästa fall ger det en känsla av teatersport.

Mingel
När alla gjort sin korta presentation avslutas kvällen med frågestund, där alla talare deltar i panelen. Sedan följer mingel där man kan ställa mer personliga frågor och ta för sig av olika typer av material.

Föräldrarna brukar tycka att det är en riktig höjdarkväll. Flera olika perspektiv blir belysta och många blir glatt överraskade över att det finns så mycket stöd för unga och deras familjer om livet skulle trassla till sig.

Det blir också tydligt att det finns god samverkan mellan olika professioner och aktörer i kommunen. Många föräldrar upplever att det känns tryggt och gott att veta.

Föräldrar har en viktig roll

Kvällen är ett led i det långsiktiga alkoholförebyggande arbetet. I Täby ser man, som på så många andra håll i landet, att alkoholkonsumtionen bland unga minskat dramatiskt de senaste åren. En stor del av förklaringen till det är att föräldrar intar en alltmer restriktiv hållning till att bjuda sina barn på alkohol och att köpa ut.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad