Projekt 1162

Föräldramiddag om tonåringar och alkohol – Ängelholms kommun

Kommunen bjöd in högstadieelevers föräldrar till en föräldramiddag. Alkohol och tonåringar var kvällens tema.

Sedan flera år tillbaka har Ängelholms kommun haft en arbetsgrupp, bestående av fältsekreterare, fritidsledare, nattvandrare och ANDT-samordnare, som arbetat med att sprida information till tonårsföräldrar om alkohol och ungdomar.

Arbetsgruppen har under åren gjort riktade insatser inom kommunen med stöd av resurser från Länsstyrelsen. Detta år kom turen till Vejbystrand och Magnarp. Arbetsgruppen beslutade att arrangera en föräldramiddag, i samarbete med Vejby IF, för alla föräldrar till elever i årskurs 7, 8 och 9 på Magnarps skola.

Syftet med föräldramiddagen var att skapa kontakt mellan föräldrar och arrangörerna, samt erbjuda en möjlighet att gemensamt prata och diskutera förhållandet kring ungdomar och alkohol. Middagen var även tänkt som en belöning till föräldrarna och genom detta synliggöra föräldrarnas betydelse för sina ungdomar.

Mat, kunskap och diskussioner
Inbjudan gick ut via hemskickade brev, information vid föräldramöte på Magnarps skola samt via Fronter (skolans digitala kommunikationsforum). 30 föräldrar anmälde sitt intresse och totalt dök 25 föräldrar upp på föräldramiddagen.

Under kvällen bjöds föräldrarna på en middagsbuffé. Under middagen fick de ta del av en presentation om ungdomars alkoholvanor, med särskilt fokus på ungdomar i Ängelholm, samt aktuell forskning kring föräldrars betydelse för ungdomarnas konsumtion av alkohol. I dukningen ingick ett exemplar av IQs Tonårsparlören som föräldrarna fick möjlighet att ta med sig hem och diskutera med sina ungdomar.

Föräldrarna fick även testa sina kunskaper kring ungdomar och alkohol i ett quiz från TÄNK OM-kampanjen, diskutera kring relevanta ämnen och ta del av reflektioner från arbetsgruppen samt skolkurator, utifrån deras profession och erfarenhet av ungdomar och alkohol. Just diskussionerna var av stor vikt och skapade förutsättningar för ett mer fördjupat samarbete mellan föräldrarna.

Som avslut på kvällen fick föräldrarna med sig en ”goodiebag” med information om arbetsgruppens olika verksamheter, material från TÄNK OM-kampanjen samt konkreta tips gällande ungdomar och alkohol (utifrån Tonårsparlören).

Uppskattad kväll
Kvällen blev lyckad och var väldigt uppskattad. Flera föräldrar återkopplade och berättade att de hade fått ny kunskap kring alkohol och tonåringar, samt att det var positivt med en möjlighet att prata ihop sig med andra föräldrar. Många tyckte generellt att det var ett roligt och annorlunda upplägg och uppmuntrade kommunen till att arrangera liknande projekt i framtiden.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad