Projekt 1374

Föräldracoacher nyckeln till engagemang för ungas trygghet

Bara två månader efter att projektet Föräldrar tillsammans startade i Malmö hade över 180 föräldrar slutit upp för att stötta varandra och öka tryggheten för sina tonåringar.

Hur rustar jag mitt barn till att stå emot grupptryck? Vad gör jag om mitt barn kommer hem påverkad och varifrån får ungdomarna egentligen alkohol och droger som cannabis, lyrica och tramadol? Som tonårsförälder finns det mycket att oroa sig över. Är man dessutom inte själv uppvuxen med den svenska alkoholkulturen och bor i ett socioekonomiskt utsatt område, kan oron och känslan av maktlöshet bli extra stor.

– Föräldragrupper jag träffar här uttrycker närmast en förtvivlan. Man känner sig ensam, vilsen och vet inte var man kan vända sig. Med projektet Föräldrar tillsammans 2.0 vill vi ändra på det, säger Alexandra Green Tetschet, teamchef på IOGT-NTO Syd och en av initiativtagarna till projektet.

Föräldracoacherna Rahma Ali i Rosengård och Lina Hamadeh i Ronneby.

Folkrörelsen IOGT-NTO står för demokrati, solidaritet och nykterhet och har i 140 år engagerat människor från olika bakgrund och livssituationer. Med finansiering från Stiftelsen Ansvar för framtiden har man nu etablerat projektet i stadsdelen Rosengård i Malmö och i Ronneby i Blekinge.

Föräldracocher – nyckeln till engagemang
Syftet är tydligt – att stötta tonårsföräldrar i socialt utsatta områden med kunskap och ett sammanhang att engagera sig genom. Det första som gjordes var att anställa två föräldracoacher, Rahma Ali i Rosengård Malmö, och Lina Hamadeh i Ronneby. Båda med lokal förankring och stort förtroende bland både unga och vuxna i området.

Coacherna anordnade träffar med föräldrar för att informera och ge råd och stöd. Genom coacherna har föräldrar fått kunskap om alkohol och andra droger, om den svenska alkoholkulturen och de lagar som gäller, och om hur viktiga de är som föräldrar. Extra viktigt är budskapet att våga be om hjälp och att finnas där för sitt barn, oavsett vad.

– Kärlek, trygghet och tydlighet är viktiga skyddsfaktorer mot alkohol och droger.

Nya sätt att hålla kontakt under pandemin
När pandemin kom lyckades man snabbt ställa om från fysiska träffar till kontakt via appen Whats app och digitala träffar via Lifesize och Zoom. Det senaste man gjort i Föräldrar tillsammans 2.0 är att ta fram en drogrelaterad ordlista och bilder på olika saker att vara observant på.

Bara ett par månader efter att verksamheten startat i Rosengård hade över 180 föräldrar anslutit. Någon aktiv rekrytering har inte behövts, ordets sprider sig och många vill vara med.

-Föräldrarna känner sig stärkta i sitt föräldraskap och trygga i var de kan få hjälp. De engagerar sig genom bland annat nattvandring och genom att visa intresse för ungas aktiviteter. Vikten av positiva och engagerade föräldrar och vuxna är A och O för en ljus framtid!

Nu har flera myndigheter visat intresse vilket lett till att flera samarbeten inletts för att stärka verksamheten ännu mer.

TIPS för er som vill göra något liknande:

  • Utgå från målgruppens behov och våga ändra projektets riktning för att få bästa möjliga resultat!
  • Bjud in föreläsare och inspiratörer som är viktiga för målgruppen.
  • Nätverka och samarbeta med alla som kan göra skillnad för tonårsföräldrar och deras ungdomar.
  • Möjliggör permanenta nätverk för föräldrar – tillsammans blir föräldrarna starkare i sin föräldraroll.
  • Ta fram information och informera på olika språk.