Projekt 1355

Fest och nya vänner under K-sektionens nollning

På Kemi-och Biotekniksektionen i Lund ska fokus under Nollningen vara på att ha roligt, tillsammans och få nya vänner. Inte på alkohol och berusnings.

När Nollningen drar igång på Kemi- och Biotekniksektionen i Lund fylls hela campusområdet snabbt med nervösa studenter. Veckorna i början av terminen bjuder på olika aktiviteter och upplevelser. Varje år har man olika teman och 2019 var temat De Vises Nollning. Festämningen är hög och i luften kan man nästan ta på spänningen som finns bland nya elever som ska starta sina liv som studenter i Lund.

Mera fest mindre alkohol
Vid sektionen har man tänkt till ordentligt för att tydliggöra fokus under nollningens aktiviteter, det vill säga att alla ska trivas, att hitta nya vänner och ha roligt tillsammans.

Många Nollor (nya studenter) som börjar på Lunds universitet kommer direkt från gymnasiet och har kanske inte festat särskilt mycket tidigare. Det innebär att det varje år finns Nollor som dricker mycket mer än vad de tänkt, berättar Hanna Sjöman, Styrelseledamot med Utbildningsansvar 2019.

Första läsveckan är fylld med mängder av information, workshops och massor med aktiviteter. Här är alkohol bara tillåtet under ett evenemang. Att alkohol bara är tillåtet under ett evenemang är resultatet av en policy skriven av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (LTH ) i samarbete med LTH samt Studie- och yrkesvägledningen. Tanken med policyn är att Nollorna ska lära känna varandra samt få en bra studiestart under första veckan.

Markerat på schemat
För att sätta förväntningarna hos nya studenter på rätt nivå bestämde Linnea Gustafsson, ansvarig för introduktionen 2019, att schemat behövde förtydligas. Under vilka aktiviteter och när är alkohol tillåtet och när är en aktivitet alkoholfritt? För att alla skulle veta vad som gällde markerades det tydligt i nollningsschemat om ett event var alkoholfritt eller om det var okej att dricka.

Exempelvis erbjuds studenter att åka iväg och övernatta på okänd ort på fredagen första veckan under nollningen. Här bedömdes att alkohol inte var någon ”extra krydda”, utan snarare en onödig distraktion. Därav markerades eventet tydligt som ”alkoholfritt” i nollningsschemat.

– Genom att vara tydlig med när alkohol är okej och inte kan de som inte känner sig bekväma i en situation där alkohol konsumeras känna sig trygga i vad som kommer ske på aktiviteten. Det underlättar förhoppningsvis för alla, säger Linnea Gustafsson.

Vatten till törstiga studenter
En ytterligare förbättring till 2019 års Nollning var att vattenflaskor delades ut till alla törstiga studenter. Detta för att uppmuntra studenterna till ”varannan vatten”. Vattenflaskorna var svarta med Sektionens gula logga tryckt på och kom med karbinhakar för att göra det enkelt att hänga på sin overall.

Nyktra pHaddrar idag självklart
Ett sätt att öka tryggheten vid de icke-alkoholfria evenemangen är närvaron av nyktra pHaddrar. Vid varje aktivitet där alkohol är tillåtet fanns det därför minst en nykter pHadder från varje pHaddergrupp som har extra ansvar under eventet. De nyktra pHaddrarna är dessutom lätta att känna igen på sina gula armbindlar med reflex och Sektionens logga.

Positiv feedback!
Efter Nollningen genomfördes en enkät där Nollorna (nu Ettor) fick svara på ett antal frågor, bland annat om hur mycket alkohol de druckit under olika evenemang, hur mycket de ville dricka på olika evenemang och generellt hur de tyckt att synen på alkohol under Nollningen varit. Resultatet har varit positivt!

Arbetet har bidragit till en bättre nollning med mer fokus på gemenskap, fest och nya vänner och mindre fokus på alkohol och berusning. Något som alla inblandade, samordnare, funktionärer, pHaddrar och Nollor är glada för.