Projekt 1308

En tryggare avslutningskväll för unga i Skurup

I skånska Skurup har kommunen lyckats skapa ett mer minnesvärt och tryggt avslutningsfirande för unga.

Att fira in sommarlovet med alkohol var länge en tradition i skånska Skurup. Ungdomar som testat alkohol för första gången och grupptryck som lett till att många druckit sig kraftigt berusade under avslutningskvällen, har varit ett stort problem i kommunen.

Närheten till vatten har gjort riskerna för allvarliga olyckor särskild stora. Under många år träffades hundratals unga vid kommunens stränder, där fältarbetare kämpade med att ta hand om berusade ungdomar och kontakta föräldrar.

Fest istället för fylla

För att förändra situationen och erbjuda ungdomar i Skurup en trygg avslutningskväll, kom Ungdomens hus i början av 2000-talet på idén att anordna ett drogfritt avslutningsfirande.

– De första åren öppnade vi upp badet i Skurup, med olika tävlingar och band som spelade. Det var många ungdomar som deltog, berättar Owe Rindstrand, Drogförebyggande samordnare i Skurups kommun.

Samtidigt gjorde kommunen andra insatser för att öka tryggheten under avslutningskvällen.

– Bilar körde runt för att söka upp unga som berusat sig. Ett år ledde det till att polisen kunde komma till en fest på en strand, där alkohol beslagtogs, föräldrar kontaktades och de som försett sina barn med alkohol bötfälldes. Det gav resultat och intresset för att vara på stranden minskade kraftigt året därpå, minns Owe Rindstrand.

Gummifabriken tar över firandet

Under senare år har den nya fritidsgården i Skurup, Gummifabriken, tagit över det drogfria avslutningsfirandet. Aktiviteterna arrangeras nu gemensamt av en organisation inom kommunen där skolan, fältgruppen, öppenvården, fritidspersonal, polisen och den drogförebyggande samordnaren ingår.

För att alla som vill ska kunna vara med har man ordnat med en buss som skjutsar ungdomar som bor i byarna utanför centralorten. Under kvällen kör också bilar runt i kommunen för att prata med unga som de möter.

Hur många som dykt upp vid Gummifabrikens firande har varierat mellan åren, från ett 70-tal till 200 firande ungdomar.

– De som varit med trivs jättebra på Gummifabrikens skolavslutning och tycker om att vi ordnar aktiviteter för dem som inte vill hänga på byn. Personalen på fritidsgården, andra engagerade och föräldrar är också väldigt positiva, berättar Hilde Pettersson, som är fältsekreterare i Skurup.

Brev till föräldrar

Inför skolavslutningen skickas numer även ett brev till föräldrar med barn som går ut årkurs sju fram till första året på gymnasiet. I brevet önskar kommunen alla ungdomar en trevlig skolavslutning, med inbjudan till firandet på Gummifabriken och med en flyer från kampanjen Tänk om (länk) om betydelsen av föräldrars engagemang för ungas val när det gäller alkohol.

Fler insatser med budskap till föräldrar har genomförts. En av dem med ungdomar själva:

– Tillsammans med ungdomar i årskurs 6 och 7 har vi satt sadelskydd med budskapet ”Schyssta föräldrar köper inte ut” på över 300 cyklar inför student och skolavslutning – något som vi berättat om i kommunens sociala medier och som även lokalmedia uppmärksammat, berättar Hilde Petterson.

– Hilde menar att ungdomarna är positiva till budskapet. Många vill att föräldrarna säger nej när de ber att få smaka eller att de ska få med sig alkohol när de går ut!

Inga fler fester på stränderna

Sedan flera år tillbaka är det tomt på kommunens stränder under avslutningskvällen och läget är lugnare i Skurup.

– Idag ser vi inte berusade ungdomar vandra omkring i byarna som förr. Om det dricks alkohol är det i slutna sällskap. Även om det inte är bra, så minskar risken för olyckshändelser, bråk och skadegörelse när berusningen inte sker på gator och torg, säger Owe Rindstrand.

Som en utveckling av insatserna inför avslutningskvällen skickas också brev till föräldrar inför att deras barn börjar gymnasiet. I brevet informerar polisen och kommunen om risker med alkohol under insparksfester och påminner föräldrarna om hur betydelsefulla de är för hur deras barn förhåller sig till alkohol.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad