Projekt 1194

Bussresa i tonåringarnas fotspår – Värmdö kommun

En busstur för tonårsföräldrar i Värmdö kommun gav nya insikter om alkohol- och droganvändning bland ungdomar.

Värmdö kommun vill ge tonårsföräldrar i Värmdö en bild av hur det är att vara tonåring i Värmdö. De vill informera föräldrar om hur det ser ut med alkohol och andra droger i kommunen och vad de som föräldrar kan göra för att minska användningen bland tonåringar.

Kommunen hade under en längre tid arrangerat föreläsningar för föräldrar i Värmdö kring unga, alkohol och droger, men uppslutningen hade varit ganska klen. Därför beslöt de sig för att ta nya tag och erbjuda något helt nytt, som kunde locka föräldrar att komma. Resultatet blev en bussresa i tonåringarnas fotspår, där föräldrar till tonåringar i Värmdö under några timmar följer med på en busstur i kommunen.

En annorlunda bussresa
Bussturen börjar i Gustavsbergs centrum där de gör en rundvandring. Föräldrarna informeras om hur alkohol- och narkotikasituationen ser ut bland tonåringar i Värmdö och vad som kan hända en vanlig kväll i centrum. De får också information om aktuella platser där ungdomarna samlas och en karta som visar var platserna ligger.

Bussen går sedan vidare till en av de populäraste festplatserna i kommunen. Där får föräldrarna möta Värmdö Polarna, och MiniPolarna, som beskriver sitt arbete. Värmdö Polarna är Värmdö kommuns fältverksamhet och MiniPolarna är en fältverksamhet för ungdomar 13-18 år som vill bidra till att minska droganvändningen i kommunen.

Vid några tillfällen under kvällen illustrerades berättelserna om vad som kan hända under kvällar i Värmdö med små skådespel av Polare, MiniPolare och polis.

Kvällen avslutas på en fritidsgård i kommunen där föräldrarna fick en presentation kring fritidsgårdarnas och nattvandrarnas arbete.

Inspirationen till bussturerna kom från liknande initiativ som genomförts både på Kungsholmen och i Tyresö. Initiativtagare till idén var Lisa Coudek, kommunens strateg i förebyggande frågor, som även hållit i och koordinerat arrangemanget. Bussresan är ett fantastiskt samarbete mellan Värmdö kommun, Värmdö Polarna, MiniPolarna, Nacka lokalpolis, Nattvandrare och fritidsledare.

Ökad kunskap, medvetenhet och förståelse
Sedan 2013 har sju bussturer arrangerats och närmare 300 personer har deltagit.

Initiativet har varit väldigt uppskattat av vårdnadshavare som deltagit, men även av andra intressenter såsom lokala politiker.

Bussresorna har bidragit till en större kunskap kring alkohol- och drogsituationen i kommunen samt en ökad medvetenhet och förståelse bland föräldrar i Värmdö kring vad de som vårdnadshavare kan göra för att minska användningen bland tonåringar.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad